Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven skal sikre at forholdene på norske arbeidsplasser er gode. Loven skal også sikre at fysiske forhold som luft- og lysforhold oppfyller visse krav. Arbeidstakerne skal blant annet ha trygghet for at de ikke blir utsatt for fysiske skader, for eksempel hørselsskader.

Mann med grønn vernehjelm med teksten verneombud. Foto.

Verneombud

Loven sikrer at arbeidstakerne får pauser i arbeidstiden, avhengig av hvor lang arbeidsdag de har. Det bør herske en god tone på arbeidsplassen. Ingen arbeidstakere skal føle seg mobbet, og de ansatte skal bli hørt og ivaretatt av lederne sine.

Verneombudet er de ansattes talerør overfor arbeidsgiveren, og ombudet velges av de ansatte. Verneombudet har det daglige ansvaret for å passe på at arbeidsplassen oppfyller kravene til de ansattes fysiske sikkerhet og psykososiale miljø. I tillegg kommer ansvaret for at de ansatte har medbestemmelse i saker som angår dem.

I bedrifter med mer enn 50 ansatte er det også et krav at det finnes et arbeidsmiljøutvalg, der både ansatte og ledelsen er representert.

Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet er en statlig etat som har som oppgave er å passe på at alle arbeidsplasser i Norge følger arbeidsmiljøloven. Det overordnede målet for Arbeidstilsynet er et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle, med trygge ansettelsesforhold og meningsfylt arbeid for den enkelte. Etatens kontrollører kan uanmeldt komme på bedriftsbesøk for å påse at arbeidsmiljølovens bestemmelser blir overholdt, og de har myndighet til å bøtelegge bedrifter som ikke følger opp pålegg fra Arbeidstilsynet. Det gjelder også forhold som tilrettelegging for spesielle behov og å hindre diskriminering.

Sist oppdatert 08.08.2017
Skrevet av Jan Erik Auen

Læringsressurser

Arbeidsliv

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter