Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Barentshavet

Barentshavet er det nordligste området som bygges ut. Foreløpig (2017) er Goliat og Snøhvit de eneste feltene som har startet produksjon.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Satellittbilde av Barentshavet. Foto.
Algeblomstring i Barentshavet

Reservoarbergartene i Barentshavet

Det er to felt i produksjon i Barentshavet: Snøhvit og Goliat. Snøhvit startet i 2007, Goliat i 2016.

Snøhvit er et gassfelt som produserer fra sandstein fra tidlig og midtre jura, fra formasjonene Stø og Nordlema. Stø er hovedformasjonen og er avsatt i grunne marine områder. Reservoarene ligger på 2300 meters dyp.

Goliat er et olje- og gassfelt på Tromsøflaket og ligger 85 km nordvest for Hammerfest. Feltet har to reservoarer i Kobbe- og Realgrunnenformasjonene. Formasjonene er sandstein som er avsatt i sen trias og tidlig jura i elver og i strandsoner. Begge inneholder olje med en overliggende gasskappe.

Realgrunnen ligger rundt 1100 meter under havoverflaten mens Kobbe ligger rundt 1800 meter under havoverflaten. Begge reservoarene har hydrostatisk trykk, som er fordelaktig i forhold til brønnkontroll, men gir utfordringer i forbindelse med produksjon.

Utsnitt av kart over Barentshavet. Illustrasjon.
Utsnitt av kart over Barentshavet
Sist oppdatert 18.07.2017
Tekst: John-Erik Sivertsen (CC BY-SA)
Rettighetshaver: Cerpus AS

Læringsressurser

Geologi for brønnteknikk

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgaver og aktiviteter

MenuBook

Vurderingsressurs