Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Drillers metode på boresimulator

I denne simulatorøvelsen skal du praktisere arbeidsoppgavene som er sentrale ved boring og dreping av en brønn.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Innestengt brønn med trykk. Illustrasjon.
Innestengt brønn med trykk

Situasjonen som skal simuleres

Utgangspunktet er på en fast installasjon med tørr BOP. Brønnen er påbegynt, forrige casing er satt på 1200 meters dyp. Slamdensiteten i brønnen er 1,25 sg. Brønnen er vertikal. Du skal bore videre fra 1703 meter.

Før boringen starter, har du sjekket hvor stor friksjonen er i systemet (slow circulating rate – SCR) og logget det i et killsheet. Deretter har du startet boringen, men du får signaler på at brønnen er ustabil (drilling break). Da stopper du boreaktiviteten og sjekker brønnen (flow check). Når du har bekreftet at det er et kick, dreper du brønnen med drillers metode for å gjenopprette primærbarrieren i brønnen.

Slik gjør du de ulike trinnene

1. Måling av friksjonen i systemet (slow circulation rate – SCR)

 • Klargjør standpipe-manifold og BOP-panelet slik at returslamstrømmen går opp i ringrommet.
 • Steng choken på panelet.
 • Start en slampumpe og bring den opp i 40 SPM.
 • Les av sirkulasjonstrykket (på DP-manometeret) ved denne pumpehastigheten.

Dette trykket er ____________ bar. Du har nå målt hvor stort friksjonstrykket er gjennom brønnen, opp riser ved 40 SPM. Denne informasjonen må brukes dersom du får et kick som skal sirkuleres ut.

2. Brønnbeskrivelse og boring

Status:

 • Slamdensiteten er 1,25 sg.
 • Formasjonsstyrketest er tatt på 1205 m og ekvivalent slamdensitet er beregnet til 1,85 sg.
 • Innvendig volum i borestrengen tilsvarer 904 pumpeslag (Surface to Bit).
 • Volum i ringrommet tilsvarer 2566 pumpeslag (Bit to Surface).

Brønnen skal bores med følgende boreparametre:

 • Pumpetrykk: 210 bar
 • Rotasjon: 110 rpm
 • W.O.B.: 15000 daN = 15 tonn

Slik gjør du boringen:

 • Start sirkulasjon av brønnvæsken, start rotasjonen på borestrengen, senk borekronen til bunnen av brønnen og legg på vekten.
 • Still inn alarmer på høyt og lavt nivå på returflow og -tank (pit gain) på drillers panel.
 • Start boring.

Overvåk under boringen:

DYP
Borehastighet (ROP)
WOB
Flow

3. Indikasjoner på innstrømning og stengeprosedyre

Dersom du får mistanke om innstrømning (kick), bruk følgende prosedyre:

 • Trekk borekronen av bunnen.
 • Stopp rotasjonen.
 • Stans pumpene.
 • Sjekk om du har returslamstrøm ( flow check).
 • Dersom brønnen strømmer (kick), må brønnen stenges. Steng annular preventer og åpne choke line på BOP-en.
 • La forholdene stabilisere seg et par minutter.
 • Les så av følgende opplysninger:
Shut In Drill Pipe Pressure
Shut In Casing Pressure
Pit Level Increase
bar (SIDPP)
bar (SICP)
m3

4. Utsirkulering etter drillers metode

 • Nullstill pumpeslagstelleren.
 • Beregn drepeslam for brønnen:

d2 = d1 + SIDPP/(g ∙ h)

 • Beregn starttrykk på denne måten:

ICP = SIDPP + SCR = Starttrykk = _____________________ bar (ICP)


 • Bring pumpen sakte opp i 40 SPM mens du forøker å holde drill-pipe-trykket konstant på starttrykk-verdien (ICP).
  (Et knep som ofte benyttes er å holde casing-trykket konstant mens pumpen akselereres)
 • Sirkuler ut innstrømningen (gassen) fra ringrommet mens du holder trykket på drill pipe konstant.

5. Brønndrepingen

 • Når hele innstrømningen er gått ut over choken startes innpumpingen av drepeslam.
 • Nullstill pumpeslagtelleren når pumpingen av drepeslammet starter.

 • Hold casing-trykket konstant ved hjelp av choken (= SIDPP) til borestrengen er fylt med drepeslam.
  Hvor mange pumpeslag trengs?

  Svar: ____________________ slag

 • Når drepeslammet når bunnen, leser du av drill-pipe-trykket til å være ____________ bar. Dette trykket holdes ved hjelp av choken til drepeslammet kommer i retur til overflaten.
 • Stopp pumpen når hele brønnen er fylt med drepeslammet.

 • Ta en flow check for å se om brønnen er død.

Du har nå foretatt en utsirkulering etter drillers metode.

Sist oppdatert 17.07.2017
Tekst: Sissel Paaske (CC BY-SA)
Rettighetshaver: Cerpus AS

Læringsressurser

Boring

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgaver og aktiviteter

MenuBook

Vurderingsressurs