Hopp til innhold
AssessmentResourceVurderingsressurs

Vurderingsressurs

Hva kan du om borestrengen?

Borestrengen består av borerør, tunge borerør og vektrør. Her kan du teste din kjennskap til rørene i borestrengen.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Borerør med hvit merking. Illustrasjon.
Sist oppdatert 18.07.2017
Tekst: Linda Vasshus Lidal (CC BY-SA)
Rettighetshaver: Cerpus AS

Læringsressurser

Boring

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgaver og aktiviteter

MenuBook

Vurderingsressurs