Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Arbeidsoppdrag

Laboratorieøvelse 1 med vannbasert borevæske

Bli kjent med slamlaboratoriet og utstyret. Vi tester gelestyrken til vannbasert borevæske. Vi skal også se hva som skjer når slam forurenses av salt, og hvordan dette kan repareres slik at vi kan bore videre med samme slam.

FooterHeaderIconFooter iconLK20FooterHeaderIconFooter iconLK06
Arbeid i laboratoriet. Foto.

Oppdraget

Formålet med denne øvelsen er todelt.
Dere skal bli kjent med laboratorieutstyret og hvordan testene utføres på et baseslam.

Dernest skal dere optimalisere dette slammet for at det skal ha best mulige reologiske egenskaper (viskositet, flytegrense og gelestyrke). Les om testing av borevæsker i artikkelen.

HMS

Bruk av hansker, briller og laboratoriefrakk anbefales. Ingen spising på laboratoriet. Gjør deg kjent med aktuelle HMS-datablad.

Formler til slamtest med Fann viskosimeter

Tilsynelatende viskositet (TV) i cP

TVslam=Θ6002

θ600 = avlesningen ved 600 rpm

Plastisk viskositet (PV)

PV = (θ600 - θ300)

θ300 = avlesningen ved 300 rpm

Flytegrense (FG)

FG = θ600 - PV

Testing av baseslam

Baseslammet er blandet på forhånd for å spare tid.

Vi tar utgangspunkt i et enkelt bentonittslam som skal testes.

Etterpå justeres slammet med tilsetninger som illustrerer forurensning fra formasjonen og til slutt tilsetning for å korrigere forurenset slam.

Lag en tabell som illustrerer avlesninger og beregninger i de ulike situasjonene.

1 – Test av baseslam

Du får utdelt 350 ml baseslam (bentonitt).

Sjekk at pH-verdien ligger mellom 7-10.

Miks i labmikseren i ca. 1-2 minutter.

Test av slam:

 1. Sjekk slamdensiteten med Halliburton-vekt.
 2. Bruk Fann viskosimeter og ta følgende avlesninger:
  Avlesning v/600 rpm
  Avlesning v/300 rpm
 3. Sjekk gelestyrken etter 10 sekunder.
 4. Sjekk gelestyrken etter 10 minutter.

Fyll inn i tabellen densitet, avlesninger, gelestyrke og beregning av plastisk viskositet, flytegrensen og tilsynelatende viskositet.

Behold baseslammet til de neste øvelsene.

Til rapporten:
Beskriv baseslammets hensikt og egenskaper (drøfting).

2 – Test av forurenset slam

Fortsett med slammet fra forrige øvelse.

Slammet skal nå forurenses av salt fra en saltformasjon.

Tilsett 2 g salt til slammet.

Miks i labmikseren i ca. 1-2 minutter.

Noter til rapporten observasjon av turtallsendring i slammikseren.

Test av slam:

 1. Sjekk slamdensiteten med Halliburton-vekt.
 2. Bruk Fann viskosimeter og ta følgende avlesninger:
  Avlesning v/600 rpm
  Avlesning v/300 rpm
 3. Sjekk gelestyrken etter 10 sekunder.

Fyll inn i tabellen densitet, avlesninger, gelestyrke og beregning av plastisk viskositet, flytegrensen og tilsynelatende viskositet.

Til rapporten:
Forklar hvilken effekt salt har på boreslam og hvilke konsekvenser dette kan ha for boreoperasjonen (drøfting).

3 – Test av reparert slam

Fortsett med slammet fra forrige øvelse.

Slammet skal nå repareres.

Tilsett 1/2 g Lignosulfonat (tynner) til slammet.

Miks i labmikseren i ca. 1-2 minutter.

Noter til rapporten observasjon av turtallsendring i slammikseren.

Test av slam:

 1. Sjekk slamdensiteten med Halliburton-vekt.
 2. Bruk Fann viskosimeter og ta følgende avlesninger:
  Avlesning v/600 rpm
  Avlesning v/300 rpm
 3. Sjekk gelestyrken etter 10 sekunder.

Fyll inn i tabellen densitet, avlesninger fra retorten, gelestyrke og beregning av plastisk viskositet, flytegrensen og tilsynelatende viskositet.

Til rapporten:
Forklar hvilken effekt Lignosulfonat har på saltforurenset slam.
Drøft: Hvorfor og når brukes tynneren i boreslam?

4 – Labrapport

Rapporten skal beskrive slammets egenskaper i de ulike tilstandene, besvare spørsmålene til forsøkene og forklare hvilke oppgaver slammet har. Husk å beskrive HMS, arbeidsverktøy og arbeidsteknikkene du har brukt.

Rapporten skal være på minst to sider inkludert tabellen. Ta gjerne bilder i labøvelsene til illustrasjon av rapporten din.

Sist oppdatert 29.06.2018
Tekst: Stavanger Offshore Tekniske skole (SOTS), Sissel Paaske og Linda Vasshus Lidal (CC BY-SA)
Rettighetshaver: Cerpus AS

Læringsressurser

Boring

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgaver og aktiviteter

MenuBook

Vurderingsressurs