Hopp til innhold

Oppgave

Kommunikasjon på e-post

Å skrive en privat e-post og å skrive en forretnings-e-post er to forskjellige ting. Det er viktig å kunne forskjellen.

Emoji som hikster og ler med tårer i øynene. Illustrasjon.

For å bli oppfattet som en seriøs aktør i markedet er det viktig å være seriøs i all kontakt med kunder, leverandører og andre. Dette gjelder også e-postkorrespondanse. Er det for eksempel greit å bruke emojier i en forretnings-e-post? Hvordan er det med signaturer?

Hva er forskjellene mellom private e-poster og forretnings-e-poster?

Oppgave i par

  • Diskuter forskjellene på en privat e-post og en forretnings-e-post.
  • Skriv ned de viktigste punktene dere kommer fram til.
  • Lag en liste over hva dere ikke kan gjøre i forretnings-e-poster.
En emoji som holder hånden til haken og grubler. Illustrasjon.

I klassen:

  • Diskuter hva dere har funnet, og oppsummer de viktigste funnene.
  • Skriv en liste på tavla over de viktigste «do’s and dont’s» i forretnings-e-poster.
  • En i klassen skriver så en forretnings-e-post med denne informasjonen og sender den til de andre i klassen. E-posten skal vise hvordan man skriver en forretnings-e-post, og beskrive hva som skiller den fra en privat e-post.
Sist faglig oppdatert 08.05.2020
Skrevet av Tove Knutsen og Cathrine Meyer Johansen

Læringsressurser

Ekstern kommunikasjon

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter