Hopp til innhold

Oppgave

God kommunikasjon med kunder og brukere

Se på kortfilmen Brukerstøtte i lys av en fagartikkel om muntlig kommunikasjon. Øv deg så på å kommunisere med brukere på en like god måte som medarbeideren i filmen.

Oppgave

Del 1. Hva er god brukerstøtte?

  1. Les fagartikkelen om god muntlig kommunikasjon med kunder og brukere.
  2. Oppsummer hovedpoengene i artikkelen ved å skrive ned tre punkter om hva god kommunikasjon med brukere og kunder innebærer.

Del 2. Finn eksempler i filmen

  1. Se kortfilmen Brukerstøtte øverst på siden, og merk deg konkrete eksempler på god kommunikasjon som du kjenner igjen fra fagartikkelen om kommunikasjon.
  2. Diskuter eksemplene med en medelev. Hva kan dere bruke av det dere har lært i en jobbsituasjon?

Del 3. Prøv selv

  1. I par: Velg et avsnitt i fagartikkelen om kommunikasjon. Spill en dialog med enten en kunde eller en bruker der dere får fram de viktigste poengene fra avsnittet (spill inn lyd med pc eller telefon).
  2. Framfør rollespillet, eller spill hørespillet for klassen, og la dem gjette hvilket avsnitt dere har jobba med.

Sist faglig oppdatert 10.12.2019
Skrevet av Caroline Nesbø Baker

Læringsressurser

Ekstern kommunikasjon

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter