Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Sosial bærekraft og åpenhetsloven

I denne gruppeoppgaven skal dere undersøke om verdikjeden til et selvvalgt produkt er sosialt bærekraftig. Finn ut om arbeiderne i hele verdikjeden har anstendige arbeidsforhold, og om de grunnleggende menneskerettighetene blir respektert.
Ikoner for de 17 temaene i FNs bærekraftsmål. Grafikk.

Før dere begynner, velg ut en virksomhet dere vil undersøke nærmere. Forsikre dere om at den er omfattet av åpenhetsloven og velg deretter ut et av produktene den tilbyr.

Oppgave 1. FNs bærekraftsmål

 1. Hva mener vi med begrepet sosial bærekraft? Bruk først avansert kildesøk og formuler hver deres definisjon. Diskuter deretter i gruppa og bli enige om en felles definisjon.

 2. Drøft hvilke av bærekraftsmålene som er mest relevante for sosial bærekraft.

 3. Undersøk nettsiden til virksomheten dere har valgt og finn ut hva de selv skriver om sosial bærekraft.

Overforbruk av ressurser: Tittelen "Produksjon" er plassert over to tegninger som viser en fabrikk det ryker kraftig fra og to fullastede lastebiler. Tittelen "Råvarer" henviser til to tegninger av gravemaskiner som tar for seg av jorda og skogen. Tittelen "Forbruk" viser til tegninger av husene menneskene bor i og lastebiler fulle av varer. Tittelen "Avfall" henviser til tegninger av en søppelfylling og lastebiler som dumper avfall. Tegning.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 2. Åpenhetsloven

 1. Forklar begrepene grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

 2. Åpenhetsloven stiller krav til at virksomheter skal rapportere om såkalte aktsomhetsvurderinger. Hva menes med det?

 3. Hvilken kartlegging har virksomheten gjort av verdikjeden til produktet dere har valgt med hensyn til arbeidsforhold og konsekvenser for menneskerettighetene?

 4. Finn noe dere er nysgjerrige på ved det valgte produktet og sosial bærekraft, som dere ikke finner beskrevet på virksomhetens nettside. Skriv en henvendelse til virksomheten om dette. Skjema eller e-postadresse finner dere vanligvis på nettsiden deres.

 5. Skriv en rapport om produktet og virksomhetens sosiale bærekraft, der dere tar med

 • beskrivelse av produkt og virksomhet

 • beskrivelse av verdikjeden til produktet

 • hvilken informasjon som finnes om sosial bærekraft på nettsiden

 • hva dere spurte om, hva de svarte, og hvor godt de svarte på spørsmålet deres

 • hvor godt dere synes produktet og virksomheten skårer på sosial bærekraft

 • hvordan virksomhetens omdømme påvirkes av den sosiale bærekraften deres

 • hvordan vi kan bruke satsning på sosial bærekraft i markedsføringen av produktet

Når dere får svar fra virksomheten, legger dere til denne informasjonen i rapporten.

Relatert innhold

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Hvorfor fikk vi denne loven, og hvilke konsekvenser vil den få for norske virksomheter?

CC BY-SASkrevet av Tone Hadler-Olsen.
Sist faglig oppdatert 09.11.2022

Læringsressurser

Bærekraft og samfunnsansvar