Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Utfylling av innenlandsfraktbrevet

Mange transportører bruker i dag elektroniske fraktbrev og formidler disse som EDI-meldinger. De eneste papirene som følger godset, er en lasteliste, slik at sjåføren vet hva som skal lastes på bilen. Alle som tar imot gods for transport, må kunne fylle ut feltene i et fraktbrev riktig. Det skal du lære om her.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Sjåfør med håndterminal og fraktbrev.foto.

Innenlandsfraktbrevet skal fylles ut litt forskjellig avhengig av transportør og godstype.

Vi bruker innenlandsfraktbrevet ved transport av

  • vanlig stykkgods
  • ufortollede varer innen tollområdet etter tillatelse fra Tollvesenet
  • farlig gods

Bruk av fraktbrev ved vanlig stykkgodstransport

Ved vanlig stykkgodstransport skal sender fylle ut de obligatoriske feltene i fraktbrevet. Bedrifter med store fraktvolum inngår ofte langsiktige avtaler med fraktførere. Da oppretter partene koder slik at de kan fylle ut fraktbrevet ved hjelp av kodene i stedet for tekst.

Tollpassfraktbrev – forpassing

Tollpassfraktbrev blir brukt ved sending av ufortollede varer innen tollområdet. Dette kalles forpassing og krever tillatelse fra Tollvesenet. Du finner reglene om tollpassfraktbrev i tollforskriften § 4-21. Det er spesielle regler som gjelder for utfylling av et tollpassfraktbrev.

Bruk av fraktbrev ved transport av farlig gods

Vegfraktloven § 15 pålegger avsender eller mottaker å gi nøyaktig informasjon om hva faren med slikt gods består i, og forsiktighetsregler som må følges. De spesielle reglene for utfylling av fraktbrev ved transport av farlig gods finner du i ADR-håndboka, margnr 5.4.1(starter på side 903 i ADR/RID 2011).

Sist oppdatert 01.01.2019
Tekst: Gunnar Ottesen (CC BY-SA)
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Fraktdokumentasjon