Hopp til innhold

Transport og logistikk

    Vegtransport av farlig gods

    Med farlig gods mener vi først og fremst stoffer som er brannfarlige, eksplosive, giftige, radioaktive, etsende, oksiderende og så videre, med andre ord stoffer som kan gi katastrofale skadevirkninger om det skulle skje uhell.

    Læringsressurser

    Vegtransport av farlig gods