Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Retorisk analyse av et nettsted

Velg et nettsted som du vil analysere. Skriveverktøyet i oppgaven kan hjelpe deg i dette arbeidet. Skriv et utkast før dere jobber sammen i grupper og gir hverandre tilbakemeldinger og råd i skriveprosessen.
Små personer står ved en dataskjerm, peker, titter og undersøker et nettsted med video og bilde. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 1: Innhold i analysen

Skriv gjerne inn i malen under. På slutten får du mulighet til å opprette et dokument du kan jobbe videre i. Vær oppmerksom på at arbeidet ditt ikke blir lagra hvis du lukker nettsida.

Del 2: Lag et førsteutkast

Bruk dokumentet fra skriveverktøyet eller egne notater, og bygg opp en sammenhengende tekst med god struktur. Lag avsnitt ved å bruke korte og presise temasetninger som gjør det klart hva avsnittet skal handle om. Skriv kommentarsetninger med konkrete eksempler fra nettstedet, og oppsummer hva slags funksjon virkemiddelet/appellformen får i teksten.

Arbeid med presis ordbruk og å skape tekstbinding i og mellom avsnittene. Tenk gjennom hvordan du kan skape gode overganger mellom avsnittene, og bruk tekstbindere til å skape flyt og sammenheng i teksten.

Ei bok ligger åpen. Opp fra denne stikker ei hånd som tar en figur i hånda. I tillegg er det en rekke snakkebobler med setningskoblere som "Et annet eksempel er" og "I tillegg". Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 3: Veiled hverandre

Samarbeid i grupper på to eller tre, og les førsteutkastet til hverandre. Gi konkrete tilbakemeldinger på hva som er bra i tekstene. Hjelp medeleven din videre med analysen, og tips til hvordan hen kan forbedre analysen sin.

Elever som samarbeider to og to. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 4: Revider teksten din

Jobb videre med responsen du fikk på din egen tekst, og gjør den ferdig.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Albertine Aaberge, Inger Gilje Sporaland og Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 05.04.2022

Læringsressurser

Sammensatte tekster