Hopp til innhold

Oppgave

Retorisk analyse av et nettsted

Velg et nettsted som du vil analysere. Skriveverktøyet i oppgaven kan hjelpe deg i dette arbeidet. Skriv et utkast før dere jobber sammen i grupper og gir hverandre tilbakemeldinger og råd i skriveprosessen.

Små personer står ved en dataskjerm, peker, titter og undersøker et nettsted med video og bilde. Illustrasjon.

Et nettsted er en sammensatt tekst som kan bestå av verbaltekster, bilder, lyd og film. I en analyse skal du både se på enkeltdelene og på hvordan disse spiller sammen.

Del 1: Innhold i analysen

Skriv gjerne inn i malen under. På slutten får du mulighet til å opprette et dokument du kan jobbe videre i. Vær oppmerksom på at arbeidet ditt ikke blir lagra hvis du lukker nettsida.

Del 2: Lag et førsteutkast

Bruk dokumentet fra skriveverktøyet eller egne notater, og bygg opp en sammenhengende tekst med god struktur. Lag avsnitt ved å bruke korte og presise temasetninger som gjør det klart hva avsnittet skal handle om. Skriv kommentarsetninger med konkrete eksempler fra nettstedet, og oppsummer hva slags funksjon virkemiddelet/appellformen får i teksten.

Arbeid med presis ordbruk og å skape tekstbinding i og mellom avsnittene. Tenk gjennom hvordan du kan skape gode overganger mellom avsnittene, og bruk tekstbindere til å skape flyt og sammenheng i teksten.

Ei bok ligger åpen. Opp fra denne stikker ei hånd som tar en figur i hånda. I tillegg er det en rekke snakkebobler med setningskoblere som "Et annet eksempel er" og "I tillegg". Illustrasjon.

Når du bruker tekstbindere for å lage god språkflyt, er det som om du leier leseren gjennom teksten din.

Del 3: Veiled hverandre

Samarbeid i grupper på to eller tre, og les førsteutkastet til hverandre. Gi konkrete tilbakemeldinger på hva som er bra i tekstene. Hjelp medeleven din videre med analysen, og tips til hvordan hen kan forbedre analysen sin.

Elever som samarbeider to og to. Foto.

Del 4: Revider teksten din

Jobb videre med responsen du fikk på din egen tekst, og gjør den ferdig.

Sist faglig oppdatert 05.04.2022
Skrevet av Albertine Aaberge, Inger Gilje Sporaland og Åsa Abusland

Læringsressurser

Å skrive retorisk analyse

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter