Hopp til innhold

Fagstoff

Hva er kultur?

Kultur påvirker hvordan vi oppfører oss, hva vi liker og ikke liker, hvordan vi snakker til hverandre, og hva vi oppfatter som rett og galt. Alt vi mennesker er og gjør, er kultur, hvis vi snakker om kultur i vid forstand. Kultur kan også brukes mer avgrenset om kunst og håndverkstradisjoner.

Tenk over:

Hva forbinder du med ordet kultur?

Sjekk hvordan kultur blir forklart i ei ordbok. Stemmer dette med hvordan du forstår begrepet?

Kultur

To ungdommer på skogstur. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Kultur er et omfattende begrep, og det kan forklares på ulike måter. Det handler om felles idéer, verdier, holdninger, regler, vaner og tradisjoner.

Moralske og religiøse leveregler som råder i et samfunn, er også en del av samfunnets kultur.

Kulturen vår har vi med oss. Dette blir tydelig for oss, når vi møter andre kulturer.

Tre generasjoner tvinner vidjespenning. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Kuturarv

Vi fødes og sosialiseres inn i en kultur. Gjennom oppdragelse, opplevelser og aktiv deltakelse tar vi opp i oss den kulturen som gjelder der vi vokser opp. Kultur overføres fra generasjon til generasjon, men kulturen endrer seg likevel over tid.

Håndverkstradisjon

Lærling og lærer i arbeidssituasjon. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Håndverkstradisjoner har også gått i arv fra generasjon til generasjon og fra mester til lærling. Du må lære grunnleggende bruk av redskaper og materialer før du kan utvikle håndverket videre.

Kulturen binder oss sammen

Vi blir en del av et fellesskap når vi vokser inn i en kultur. Vi lærer og tar opp i oss det folk i tidligere tider har hatt felles. Kunnskaper, idéer, verdier og normer som forfedrene våre mente var viktige, ønsket de å føre videre. De nye samfunnsmedlemmene kommer derfor til å dele dette med forgjengerne. Dermed får vi et fellesskap, ikke bare mellom dem som lever samtidig, men også mellom de gamle og de nye generasjonene.

Multikultur

Barn i 17. mai-tog. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Ofte brukes begrepet multikulturell om den norske kulturen, for å vise at den er sammensatt av mange kulturer. Men hver og en av de mange kulturene i multikulturen er igjen sammensatte. Hva vil det for eksempel si å være norskamerikaner? Når vi bruker kulturbegrepet på denne måten, snakker vi om kultur i vid forstand.

Gjensidig respekt er viktig i møte med andre kulturer. Mangfold skaper et rikere samfunn.

CC BY-NC-SASkrevet av Trine Merethe Paulsen, Guri Bente Hårberg, Erik Sølvberg, Inger Gilje Sporaland og Bjørn Simonsen. Rettighetshaver: Fagbokforlaget
Sist faglig oppdatert 16.12.2019

Læringsressurser

Kultur og tradisjon

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter