Hopp til innhold

Fagstoff

Installasjon av Hyper-V

I denne instruksjonen går vi gjennom installasjon av Hyper-V i Windows Server 2019 og justering av nettverksinnstillinger etter installasjonen.

Arbeidspult med headset, mus, pPC kaffekopp og ekstern skjerm. Skjermene viser ndla.no og Windows Server Manager. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Følg instruksjonene under for å installere rollen Hyper-V på Windows Server.

1 Start veilederen for oppsett av ny rolle

Åpne Server Manager (den er tilgjengelig i startmenyen). Trykk på «Add roles and features».

En veileder med navn «Add Roles and Features Wizard» vil åpne seg og vise en startside med tips. Trykk «Next» for å gå videre.

Skjermvindu i Server Manager. Musepekeren er over knappen «Add roles and features». Skjermbilde.

2 Velg installasjonstype

På neste side kan du velge hvilken type installasjon som skal gjøres. Velg «Role-based or feature-based installation», og trykk «Next».

3 Velg plassering

Skjermvindu merket «Select destination server». Vinduet viser en liste over tilgjengelige serverinstallasjoner. Musepekeren er over knappen «Next» nede i midten. Skjermbilde.

I driftsmiljøer bruker man ofte flere Windows-servere samtidig.

For å slippe å koble oss til mange forskjellige servere for installasjon og konfigurasjon kan vi legge serverne inn i en felles «server-pool». Da kan de fjernstyres fra de andre serverne.

I testoppsett hvor det bare er én fysisk server, er det bare mulig å installere på den lokale serveren. Trykk på «Next» for å gå videre.

Det kan ta noen sekunder eller et par minutter før den neste siden lastes inn.

4 Velg hvilke roller som skal installeres

Windows Server har mange innebygde tjenester (roller) som kan aktiveres. Når listen er lastet inn, krysser du av i boksen ved siden av rollen «Hyper-V». Trykk «Next» for å gå videre.

Skjermvindu med tittelen «Select server roles». Vi ser en lang liste med tjenester (roller) som kan installeres. Ved hver tjeneste i listen er det en avkrysningsboks. Ved tjenesten Hyper-V er det satt en hake. Musepekeren er over knappen «Next» nederst på siden. Skjermbilde.

5 Velg eventuelle ekstra funksjoner som skal installeres

På neste side, «Select features», ser du en ny liste med funksjoner som kan installeres. Dette er for det meste funksjoner som andre roller kan ha nytte av. I vårt tilfelle trenger vi ingen av dem. Trykk «Next» for å gå videre.

Nå vil du få opp en informasjonsside for Hyper-V. Trykk på «Next» for å gå videre.

6 Valg av fysisk nettverkskort som skal brukes til virtuell svitsj

For at virtuelle maskiner og vertsoperativsystemet skal ha tilgang til internett, må vi sette opp en virtuell svitsj. Om den skal nå ut på lokalnettverket og internett, bør den knyttes til et fysisk nettverkskort.

Hak av ved nettverkskortet du ønsker å koble til den virtuelle svitsjen, og trykk «Next».

Skjermvindu merket «Create Virtual Switches». Vi ser en liste med bare ett alternativ. Musepekeren er over avkrysningsruta for dette valget. Skjermbilde.

7 Velg eventuell migrasjon av virtuelle maskiner og standard plassering av virtuelle maskiner

En stor fordel med virtuelle datamaskiner er at de ikke er bundet til maskinvaren de blir installert på. De kan flyttes mellom fysiske servere etter behov (migration). Dette kan også gjøres mens den virtuelle maskinen er slått på og leverer tjenester (live migration).

I testoppsettet er det bare én server, så det er ikke nødvendig å aktivere støtte for dette. Trykk «Next» for å gå videre.

På neste side, «Default Stores», kan du velge standard plassering av virtuelle maskiner og konfigurasjonen deres. Her anbefales det å lage en egen mappe på lagringspartisjonen som ble satt opp tidligere (ikke på C:-partisjonen). Bruk knappen «Browse …» ved siden av hvert felt for å velge plassering.

Trykk «Next» når du har justert plasseringene.

Skjermvindu merket «Default Stores». Et felt viser standardplassering av virtuelle harddisker, et annet felt viser standard plassering for konfigurasjonsfiler til de virtuelle maskinene. Til høyre for hvert felt er det en knapp med teksten «Browse …». I bildet er plasseringene forandret til D:\Virtuelle maskiner. Skjermbilde.

8 Gjennomfør installasjonen

Se gjennom listen over komponenter og tjenester som vil bli installert.

Siden serveren ikke er i et driftsmiljø, kan du trygt krysse av i feltet «Restart the destination server automatically if required». Da vil maskinen restarte hvis det er nødvendig for at tjenesten skal kunne installeres og starte opp.

Trykk på «Install» når du er klar for å starte selve installasjonen av Hyper-V.

Du vil nå bli flyttet til en informasjonsside som viser installasjonen. Installasjonen kan fort ta tre til ti minutter inkludert omstart. Når installasjonen er ferdig, kan du trykke «Close».

Skjermvindu merket «Confirm installation selections». Vi ser en liste med komponentene/rollene som vil bli installert. Musepekeren er over knappen «Install» nede til høyre. Skjermbilde.

9 Sjekk statusen til Hyper-V

Når du er tilbake i Server Manger, skal «Hyper-V» komme opp som et valg i menyen til venstre. Trykk på denne for å få opp informasjon om status for tjenesten.

Selve oppsettet av virtuelle maskiner finner du i Hyper-V Manager, som er et eget program. Du finner det i Tools-menyen i toppen av Server Manager-vinduet.

Server Manager er åpen, og Tools-menyen oppe til høyre er åpen. Musepekeren er over valget «Hyper-V Manager» i menyen. Skjermbilde.

Bruken av Hyper-V Manager går vi gjennom i en annen veiledning.

10 Justere nettverksinnstillinger etter å ha installert Hyper-V

Før vi installerte Hyper-V, var det operativsystemet på vertsmaskinen (Windows Server 2019) som styrte maskinens fysiske nettverkskort direkte. Etter installasjonen har Hyper-V-hypervisoren tatt over dette og satt inn et virtuelt nettverkskort som vertsmaskinens operativsystem må bruke for å få tilgang til den virtuelle svitsjen og lokalnettverket på utsiden av det fysiske nettverkskortet.

Hyper-V-hypervisoren har satt opp et virtuelt nettverk som på bildet under.

To modeller som viser oppsettet før og etter Hyper-V blir installert. På «før»-illustrasjonen ser vi et fysisk nettverkskort som er koblet rett til Windows Server 2019. På «etter»-illustrasjonen er det fysiske nettverkskortet koblet til en virtuell svitsj. Den virtuelle svitsjen er så koblet til et virtuelt nettverkskort i Windows Server 2019. Den virtuelle svitsjen er også koblet til to virtuelle nettverkskort, som er koblet til hver sin virtuelle maskin. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

For å se nettverkskortene kan du bruke den alternative startmenyen (høyreklikk med musepekeren over Windows-flagget på oppgavelinja). Velg «Network Connections». Trykk på «Change adapter options» i vinduet som åpnes.

Under kan du se nettverkskortene som er tilgjengelige for operativsystemet i vertsmaskinen før og etter installasjonen av Hyper-V. Dra slideren for å se forskjellen.

Sette opp statisk IP-adresse på virtuelt nettverkskort

Skjermvindu som viser protokoller som er i bruk på et virtuelt nettverkskort. Musepekeren er over protokollen «Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)». Skjermbilde.

Finn listen over nettverkskort. Dobbeltklikk på det virtuelle nettverkskortet. Nå får du opp et vindu som likner bildet til høyre.

Bla i listen over protokoller som nettverkskortet bruker, og finn «Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)». Dobbeltklikk på den.

Du vil nå få opp et vindu hvor du kan sette opp en statisk IP-adresse. Legg inn IP-adresse og konfigurasjon på samme måte som du gjorde tidligere.

Dobbeltsjekk adressene du legger inn.

Trykk «OK» for å lagre endringene. Du kommer nå tilbake til vinduet «Ethernet Properties». Du må trykke «OK» her også, ellers blir ikke de nye innstillingene tatt i bruk.

Du blir nå sendt tilbake til vinduet «Ethernet Status». Her kan du trykke «Details …» for å se om den nye konfigurasjonen er tatt i bruk.

Det er også lurt å sjekke at serveren har internett, ved å besøke en hvilken som helst nettside.


Obs!

Du bør ikke gjøre endringer på det fysiske nettverkskortet etter at du har installert Hyper-V.

IP-adressen til vertsmaskinoperativsystemet skal reguleres fra det nye virtuelle nettverkskortet.


CC BY-SASkrevet av Tron Bårdgård.
Sist faglig oppdatert 12.02.2021

Læringsressurser

Enkeltressurser datalab

Fagstoff