Hopp til innhold

Veiledning

Installasjon av serverrolle for Active Directory

Active Directory (AD) brukes til bruker- og utstyrsadministrasjon i bedriftsnettverk. Veilederen går gjennom installasjon av AD-rollen på en Windows-server.

Åpen telefonkatalog på papir. Foto.

Legge til AD-serverrolle

Åpne «Server Manager» på Windows-serveren. Fra hovedsiden (dashboard) velger du «Add roles and features». Dette vil starte installasjonsveilederen for serverroller.

Utklipp fra hovedskjermen i Server Manager. Musepekeren står over valget «Add roles and features». Skjermbilde.

Den første siden du får opp, gir generell informasjon. Gå videre ved å trykke på «Next».

Under «Installation Type» velger du «Role-based or feature-based installation» og trykker på «Next».

Under «Server Selection» er det mulig å bestemme hvor installasjonen skal gjøres. Siden du mest sannsynlig bare har én Windows-server satt opp, er det bare ett valg her. Trykk på «Next» for å gå videre.

Liste over roller som kan installeres på Windows Server. Rollen «Active Directory Domain Service» er krysset av. Skjermbilde.

Flere av rollene begynner med «Active Directory», så det er viktig å lese hele navnet på tjenesten og dobbeltsjekke at du velger riktig.

På «Server Roles»-siden vil alle serverroller som Windows Server kommer med, vises. Huk av for «Active Directory Domain Services».

Det vil dukke opp et sprettoppvindu med en liste over andre tjenester og verktøy som er nødvendig for at AD skal fungere. Velg «Add Features». Vinduet lukker seg, og du kommer tilbake til listen over roller.

Trykk på «Next» for å gå videre.

Under siden «Features» trenger du ikke legge til noe ekstra. Trykk derfor på «Next».

Du vil nå få opp en side med informasjon om AD. Trykk «Next» for å gå videre.

Under «Confirmation» vil du få en liste over roller, verktøy og komponenter som vil bli installert. Siden du setter opp i et testmiljø, kan du huke av for «Restart the destination server automatically if required». Du vil få opp et sprettoppvindu hvor du må bekrefte at omstart er greit. Trykk på «Install» for å starte installasjonen.

Liste over roller og programvarekomponenter som skal installeres. En fremdriftslinje viser at installasjonen er underveis. Skjermbilde.

For at Active Directory skal kunne fungere, må den konfigureres og få tilgang til lokalnettverkets navnetjener (DNS-server). Det neste steget vil dermed være å sette opp en lokal DNS-server.

Sist faglig oppdatert 05.03.2021
Skrevet av Tron Bårdgård

Læringsressurser

Enkeltressurser datalab

Fagstoff