Hopp til innhold

IKT-servicefag Vg2

Service og kommunikasjon

I de fleste bedrifter er IT en støttefunksjon som hjelper bedriften med å fungere effektivt. Arbeidet til IT-servicemedarbeideren handler derfor i stor grad om å være bindeledd mellom teknologien og brukerne. Da er det viktig at vi kommuniserer på en lett forståelig måte, og at vi når ut til alle brukerne våre.