Hopp til innhold

Fagstoff

Østers

Østers vokser på grunne banker ned til et par meters dybde. Flatøstersen, som er avbildet over, er den eneste østersen som finnes naturlig i Norge, og det er den som er mest etterspurt i Europa.

I tillegg kan vi også få kjøpt den såkalte stillehavsøstersen eller dypøstersen. Den er smalere, langstrakt og lettere å få til i oppdrett.

Fram til midten av 1800-tallet var østers vanlig langs hele kysten, og til dels store mengder ble høstet. Siden trakk østersen seg tilbake, og den finnes nå bare i soloppvarmede poller og grunne områder nord til Trøndelag. En vanntemperatur på rundt 15 °C er nemlig en forutsetning for at østersen skal kunne skifte kjønn fra hann til hunn.

En mengde uåpnede stillehavsøsters. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Østersen bygger opp rogn og melke fra våren og fram mot gyting på seinsommeren, men den gyter bare dersom temperaturen blir høy nok. Eggene befruktes inne i kappehulen, og larvene holder seg der den første uken før de forlater moren. Deretter er de frittsvømmende før de fester seg til underlaget og begynner et fastsittende liv.

I dag produseres også yngel i klekkeri eller ved å kombinere klekkeri og østersbasseng.

Høsting

Østers høstes av dykkere eller ved hjelp av ei rive med håv.

Stillehavsøsters

Denne østersen er innført til Europa fordi den er lett å få til i oppdrett. Sør i Europa drives oppdrett av arten, og derfra har den spredd seg nordover til norske farvann. Den er klassifisert som en invaderende, uønsket art i Norge. Det er usikkert hvilke følger den nye arten får for vår egen flatøsters. Havforskningsinstituttet oppfordrer til å høste østersen og varsle funn.

Anvendelse

Østers regnes som en særdeles eksklusiv matvare. Den serveres oftest rå med litt sitron og tabasko. Østers kan også varmebehandles og gratineres.

Matrett med østers. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Næringsinnhold

Østers inneholder mye sink og har et høyt innhold av andre sporstoffer som kopper, fosfor, jern og niacin.

Se Matvaretabellen fra Mattilsynet for nærmere opplysninger om næringsinnholdet.

Huskelappen

Sesong

Hele året, men østers er best på høsten, vinteren og våren.

Utbredelse

I grunne områder med god soloppvarming om sommeren fra svenskegrensa til Sandnessjøen.

Størrelse

Opptil 10 cm i diameter.

Med andre ord

Latin: Ostrea edulis

Engelsk: Flat oyster, common oyster

Fransk: Huître plate

Tysk: Austern

CC BY-NC-SASkrevet av Trine Merethe Paulsen. Rettighetshaver: Norges sjømatråd
Sist faglig oppdatert 30.04.2020

Læringsressurser

Skalldyr og bløtdyr