Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Teknologi og kommunikasjon

I denne oppgaven skal du se på hvordan kommunikasjon har endret seg i takt med utviklingen av ny teknologi – med hovedvekt på massekommunikasjon. Hva betyr det for oss og samfunnet vi lever i?
Tre ungdommer bruker sosiale medier inne i en skolebygning. I lufta rundt dem svever ikoner som illustrerer interaksjonen som foregår. Illustrasjon.

Oppgave 1. Forklar


Les artikkelen personlig mediert kommunikasjon, og forklar hvordan personlig mediert kommunikasjon påvirker både massekommunikasjon og personlig kommunikasjon mellom mennesker.

Oppgave 2. Drøft

Dagens ungdom har blitt kalt «digitale innfødte». Begrepet ble først brukt av forfatteren Marc Prensky, men han har i ettertid valgt å gå bort fra dette begrepet, og begrepet er omdiskutert og kritisert. Kritikken som er reist, handler i hovedsak om at dette er en myte, og at passiv bruk av digitale verktøy ikke er det samme som kunnskap og kritisk tenkning knyttet til bruk.

  1. Ta utgangspunkt i deg selv og det å være ungdom i dagens samfunn, og noter ned tre punkter du mener kan gi utfordringer knyttet til kommunikasjon i dagens høyteknologiske samfunn, og tre punkter du mener gir muligheter.

    Del punktene dine med klassen eller med en gruppe medelever, enten på tavla eller gjennom å bruke et digitalt verktøy for presentasjon, for eksempel en padlet.

  2. Med utgangspunkt i det du har jobbet med i oppgavene og punktene som klassen/gruppa har delt: Skriv en drøftende tekst med tittelen «Ungdom og kommunikasjon i et digitalt samfunn».
CC BY-SASkrevet av Kristin Sundstrøm.
Sist faglig oppdatert 18.06.2021

Læringsressurser

Kommunikasjon og samhandling