Hopp til innhold

Medieuttrykk 3 og mediesamfunnet 3 (LK06)

Kommunikasjon og medieuttrykk

Mennesker med ulik gruppetilhørighet og interesser velger og tolker medieuttrykk ulikt. God kommunikasjon handler om å forstå kulturfellesskapet og å kunne utforme et budskap slik at det blir oppfattet av mottakeren. Analyse av medieuttrykk gir dybdekompetanse i hvordan mediebudskap blir formidlet.

Mediesjangere

En mediesjanger består av medietekster som har mange fellestrekk. En sjangertekst er styrt av sosiale konvensjoner.

Læringsressurser

Mediesjangere

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale