Hopp til innhold

Medieuttrykk 3 og mediesamfunnet 3 (Utgått)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Kommunikasjon og medieuttrykk

Mennesker med ulik gruppetilhørighet og interesser velger og tolker medieuttrykk ulikt. God kommunikasjon handler om å forstå kulturfellesskapet og å kunne utforme et budskap slik at det blir oppfattet av mottakeren. Analyse av medieuttrykk gir dybdekompetanse i hvordan mediebudskap blir formidlet.

Kommunikasjon og modeller

Når vi skal kommunisere et budskap, har vi modeller som hjelper oss å gjøre det meningsfullt. Et budskap formidles med form og innhold i ulike sjangre og kanaler. Vi må også ha fokus på målgruppen og formålet for budskapet når vi arbeider med medieproduksjon.

Læringsressurser

Kommunikasjon og modeller