Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Hvordan introduseres karakterene?

I disse oppgavene skal du jobbe med hvordan karakterene i filmen "Å vende tilbake" introduseres.

LK06

Se de første åtte minuttene av filmen (00:00–08:15) før du svarer på spørsmålene.

Sist oppdatert 27.08.2020
Skrevet av Tina Andersson
Rettighetshaver: Norgesfilm AS

Læringsressurser

Analyse av medieuttrykk

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriale