Hopp til innhold

Oppgave

Tegn storyboard til filmen Sin City

Tegn et storyboad som viser de ulike tagningene i anslaget til filmen Sin City.

LK20LK06

For hvert bilde skal du beskrive:

  • hvilket bildeutsnitt som brukes
  • hvilken kameravinkel som brukes
  • eventuelle kamerabevegelser
  • hvilken lyssetting som brukes
  • angi replikker eller voice-over
  • angi bruk av andre lydkilder

Storyboardskjema (eksempel)

Mal storyboard

Filer

tegnserierute Sin City

Scenebilde Sin City

Sist oppdatert 31.01.2019
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Analyse av medieuttrykk

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriale