Hopp til innhold

Fagartikkel

Ittens sju fargekontraster

Å kjenne til hvordan fargene påvirker hverandre gjennom kontraster, er viktig når du skal jobbe med farger. Johannes Itten deler fargekontrastene inn i sju grupper. Disse har ulike egenskaper. Ved å bruke dem bevisst kan du forsterke det uttrykket du ønsker.

Kontrast betyr motsetning. Et eksempel kan være liten og stor. Fargekontraster kan framheve og forsterke en form. Øyet vårt blir trukket mot de stedene der kontrastene er størst.

Kontrastfarger kan skape liv og bevegelse, alt etter hvordan du setter dem sammen.


Sist faglig oppdatert 06.09.2022
Rettighetshaver: NRK

Læringsressurser

Grafisk design

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter