Hopp til innhold

Oppgave

Stilisering av et musikkinstrument

Ta utgangspunkt i et musikkinstrument. Framstill instrumentet på minst ti ulike måter med ulik grad av stilisering og abstrahering.

LK20
Instrumenter. Foto.

Du kan gjøre oppgaven med papir og blyant eller i et egnet dataprogram.

Se om du minst får til å lage versjoner som:

  • er bygd opp av rette linjer
  • er bygd opp av myke linjer
  • kun består av et omriss
  • er så forenklet at det bare antydes hva slags instrument det er
  • består av bare en del av instrumentet (bør være karakteristisk og typisk)

I de fem siste versjonene kan du bruke fantasien din fritt!

Tips

Målet er å få til å lage tydelige ikoner uten for mye detaljer.

Prøv å utfordre deg selv ved å forenkle selv etter at du mener det ikke går lenger.

Prøv å variere linjetykkelse, stilen på linjene og om du bruker omriss eller fyllfarge.

Sist oppdatert 03.05.2017
Skrevet av Ellen Johansen

Læringsressurser

Grafisk design

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter