Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

    Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

    • vite hva lovverket vårt sier om ytringsfrihet, og forstå sammenhengen mellom ytringsfrihet og pressefrihet

    • vite hva loven sier om personvern

    • forstå hvilke saker som kan sies å være av interesse for allmennheten

    • kunne ta stilling til og drøfte konkrete dilemmaer som handler om hensyn til pressefrihet og personvern