Hopp til innhold

Oppgave

Hvordan bør vi debattere?

LK20

«Å ja, ta svartingen!»

Oppgave 1: Selvsensur og politisk korrekthet

Se videobloggen «Å ja, ta svartingen!». I videoen uttaler Maria Stavang seg om «svartinger» og rasisme.

I dette eksempelet ser vi at programleder Emma Clare utforsker fenomenet intimkirurgi (NRK dokumentar, 40 min).

Diskuter i klassen:

 1. På hvilken måte er hver av de to kvinnene politisk korrekt eller ikke politisk korrekt?
 2. Driver disse to kvinnene med selvsensur? Eller gjør de ikke det? Grunngi svarene.

Oppgave 2: Å følge med på debatten

 1. Hva skal til for at debatt er spennende å følge med på eller delta i?
 2. Er det nok at debatt er viktig for samfunnet, eller må tema engasjere?
 3. Gi eksempler på debatt som har engasjert, og eventuelt temaer som ikke engasjerer.
 4. Har du noen gang selv deltatt i debatt? Hvorfor? / Hvorfor ikke?
 5. Har du noen gang latt være å ytre deg i en sak av frykt for å støte noen? Gi eksempler, og forklar hvorfor ikke.

Oppgave 3: Formuler en egen meningsytring og egenvurdering

Oppgaven kan du løse alene eller i samarbeid med noen, etter avtale med læreren din.

 1. Velg rasisme, intimkirurgi, miljø eller et tema du er engasjert i.
 2. Velg en mediekanal for ytringen.
 3. Formuler meningen din tilpasset kanal, og få med argumenter som underbygger hvorfor andre skal svare deg, eller ha samme holdning som deg.
 4. Skriv en refleksjon over: Hva vil du ytringen din skal bidra til å endre av holdninger? Og: Vurder i hvilken grad du er politisk korrekt og driver med selvsensur.
 5. Avtal levering av arbeidet, eventuelt publisering, med læreren din.
Sist oppdatert 29.03.2017
Skrevet av Joachim Laberg

Læringsressurser

Ytringsfrihet og demokrati