Hopp til innhold

Medieuttrykk 3 og mediesamfunnet 3 (Utgått)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Individet og mediene

Mennesker har alltid hatt behov for å dele tanker og følelser med hverandre. Men måten å gjøre det på og formidlingskanalene har endret seg over tid. Ny teknologi gir oss nye medier og nye muligheter til å kommunisere og søke kunnskap. Og det er ofte de unge som først tar i bruk denne teknologien.

Mediebruk og tall

Data og informasjon om mediebruk blir ofte bearbeidet statistisk. Big data og algoritmer er blitt sterke verktøy i mediebruksundersøkelser som har målrettet reklame som formål. Hvordan lage gode mediebruksundersøkelser og være kritisk til andres resultater?

Læringsressurser

Mediebruk og tall