Hopp til innhold

Fagartikkel

Formelt brev

Fra papirbrev til elektronisk brev

Formelle brev bruker vi i arbeidslivet, men også når vi som privatpersoner skriver til myndigheter, til foreninger eller til personer vi ikke kjenner. Flere og flere bedrifter og offentlige etater bruker e-post og SMS til stadig flere formål, men det fins fortsatt situasjoner der det er nødvendig med papirbrev. Det er for eksempel fortsatt langt fra alle i samfunnet vårt som er "på nett" hver dag.

Fast brevoppsett

Formelle brev har ei fast form. Hensikten med dette er å gjøre brevet lettlest og oversiktlig. En skriftlig versjon av reglene finner du under " Regler for oppsett av formelle brev ".

E-postbrev

Et e-postbrev ser nødvendigvis noe annerledes ut enn et papirbrev, og tonen i et e-postbrev kan være mer uformell enn i et trykt brev. Men det fins også en god del likhetstrekk.

Sist faglig oppdatert 24.01.2019
Skrevet av Marion Federl

Læringsressurser

Yrkesretta sjangrer

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell