Hopp til innhold

Fagartikkel

Kontekst

Konteksten er den konkrete situasjonen som kommunikasjonen foregår i. Den avgjør hvordan vi ordlegger oss og hvordan vi oppfatter det noen sier.

LK20LK06

Se på videoen over fra 23:45 - 24:25. Hva vet dere om den rollen konteksten hadde for Hitlers suksess? Han fikk over 40 % av stemmene i Tyskland på 30-tallet.

Kommunikasjonssituasjonen

Ordet kontekst betyr "sammen med teksten", altså "sammen med det som blir sagt eller skrevet". Konteksten er den konkrete situasjonen som kommunikasjonen foregår i. Både tid, sted og oller er en del av konteksten, og bakgrunnskunnskapen vi har om hverandre og om samfunnet. Konteksten avgjør hvordan vi ordlegger oss og hvordan vi oppfatter det noen sier.

I dag vil mange le litt oppgitt over Hitlers ordbruk og kroppsspråk. Vi synes han er latterlig og prøver å overbevise med for mye patos. Men i Tyskland på 30-tallet var konteksten annerledes: Folket var arbeidsledige, sultne og fortvilede. Hitler tolket konteksten godt og klarte å overbevise over 40 % av Tysklands befolkning til å stemme på ham. Dette viser hvor avgjørende konteksten er for kommunikasjonen. De retoriske grepene han bruker hadde nok ikke slått an i vestlige demokratier i dag.

Formelle og uformelle situasjoner

Når vi skal beskrive konteksten, skiller vi gjerne mellom formelle og uformelle situasjoner. I uformelle situasjoner opptrer vi som privatpersoner, for eksempel ved kjøkkenbordet hjemme eller i vennegjengen. Da kjenner vi menneskene vi snakker med, og det stilles ikke så mange spesielle krav til hvordan vi skal oppføre oss, annet enn at vi følger vanlig folkeskikk.

I formelle situasjoner derimot er vi ikke bare "oss selv". Da er vi for eksempel arbeidstakere på jobb, elevrådsrepresentanter på et møte, pasienter hoslegen eller undersåtter på audiens hos kongen. Disse rollene krever ofte en oppførsel og en språkbruk som vi må lære oss for å kjenne oss trygge i situasjonen.

Prøv selv:

Utfordre læreren din til å ta en rolle som bryter med den formelle situasjonen en klasseromssituasjon er. Hva skjer når læreren din ikke tilpasser ord- og kroppsspråk til kontekst?

Sist oppdatert 16.01.2018
Skrevet av Marion Federl

Læringsressurser

Kommunikasjon