Hopp til innhold

Fagartikkel

Gangen i en formell diskusjon

Dess flere deltakere på et møte, dess mer nødvendig er det å styre diskusjonen. Derfor fins det klare regler for hvordan formelle diskusjoner skal gjennomføres. Disse reglene bør alle kjenne til.

LK20LK06
Menn og kvinner sitter rundt et møtebord. Foto.

Møte i Pressens faglige utvalg. Vet du hva slags saker dette utvalget behandler?

Ordstyrer

For at en diskusjon med mange deltakere skal foregå i ordna former, trengs det en ordstyrer som leder diskusjonen og som sørger for at regler og tidsrammer blir overholdt.

Gangen i diskusjonen

Gangen i diskusjonen er vanligvis slik: Ordstyreren ønsker velkommen og presenterer saken som skal diskuteres. Etter denne innledninga kan deltakerne be om ordet ved å rekke opp handa. Ordstyreren noterer navna på talerlista og gir ordet til deltakerne etter tur. Når en deltaker er ferdig med innlegget sitt, stryker ordstyreren navnet fra lista og gir ordet til neste taler. Det er mulig å tegne seg på lista flere ganger.

Innlegg og replikk

For å få holde et innlegg må vi tegne oss på talerlista og vente på tur. Men det fins også en annen måte å komme til orde på: Vi kan be om replikk. En replikk er en kort kommentar til det siste innlegget. Vi kan altså ikke ta opp et nytt punkt i en replikk. Da må vi tegne oss på talerlista i stedet, slik at vi kan holde et innlegg.

Vi ber om replikk ved å rekke opp hånda og si "Replikk!", eller ved å rekke to fingrer i været i V-tegn. Det er vanlig å tillate to replikker per innlegg.

Avslutning

Ordstyreren må også passe på at tidsrammen for diskusjonen blir overholdt. Hvis tida begynner å bli knapp, kan han begrense taletida, eller han kan sette strek. Da gir han beskjed til deltakerne om at de som ønsker å ha innlegg, må tegne seg på talerlista med en gang. Når strek er satt, kan ingen tegne seg mer.

Ordstyreren avslut­ter så diskusjonen med ei kort oppsummering av hva deltakerne er kommet fram til. Dersom diskusjonen skal munne ut i et vedtak, går saken nå videre til avstemning.

Sist oppdatert 30.01.2019
Skrevet av Marion Federl

Læringsressurser

Formelle diskusjoner og møter