Hopp til innhold

Fagartikkel

Rolla som referent

Blir du valgt til referent for et formelt møte, har du fått ei viktig rolle!

LK20LK06
Stortingssalen. En taler forlater talerstolen og er på vei tilbake til plassen sin. Foto.

Stortingsreferentene noterer alt som blir sagt fra talerstolen, og det for hand! De bruker stenografi (hurtigskrift).

Under møtet

Som referent noterer du hvem som er til stede, og hvem som eventuelt har meldt forfall. Noter flittig underveis i møtet, enten for hand eller på pc. Det er ikke meninga at du skal gjengi hele diskusjonen, men hver sak skal presenteres skikkelig og alle vedtak, samt eventuelle avstemningsresultater, må komme med. Husk også å oppgi tid og sted for møtet.

Vær oppmerksom på at den som tar notater til referatet, får liten mulighet til selv å delta i debatten. Dette er kanskje ikke rolla du skal påta deg om du er brennende engasjert i en sak som skal opp!

Etter møtet

Etter møtet må du reinskrive notatene dine og sende referatet ut til alle møtedeltakerne. Skriv referatet så raskt som mulig – notatene dine gir best mening så lenge du har sammenhenger og fakta friskt i minne.

Dersom du er ny som referent, lønner det seg å lese gjennom tidligere referater. Da ser du hva slags referatmal som er vanlig i organisasjonen, og du kan følge den når du skriver referatet ditt.

Sist oppdatert 19.01.2019
Skrevet av Marion Federl

Læringsressurser

Formelle diskusjoner og møter