Hopp til innhold

Fagstoff

Rolla som møteleder

En møteleder må sørge for at møtet gjennomføres etter reglene, at tonen på møtet er positiv og høflig og at alle får komme til orde.

Et jobbmøte. Ved enden av et langt bord står en kvinne. Hun leder møtet. De seks andre møtedeltakerne sitter henholdsvis til venstre og til høyre for henne. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Møteledelse

Som møteleder har du ansvaret for at saklista (dagsorden) blir fulgt og at møtet ellers foregår etter reglene. Foreninger og organisasjoner har vedtekter som må følges, og disse må du sette deg inn i. På møter med få deltakere er det vanlig at møtelederen også er ordstyrer i diskusjonen. Derfor må du også kunne reglene for formelle diskusjoner.

Talerliste

Møtedeltakerne ber om ordet ved å rekke handa i været. Du noterer da navna og nikker for å vise at de er satt på talerlista.

Stryk folk fra talerlista etter hvert som de har fått ordet. Du har lov til å sette deg selv på talerlista, men da må du si fra at du gjør det. Husk også at en profesjonell møteleder skal framstå som upartisk og saklig.

Replikk

En replikk er en kort kommentar til siste innlegg. Deltakerne ber om replikk ved å bruke V-tegn eller ved rekke opp handa og si "Replikk!" Det er vanlig å tillate to replikker til hvert innlegg.

Som møteleder må du påse at replikkene virkelig handler om siste innlegg. Prøver noen å ta opp et helt nytt punkt i en replikk, må du gripe inn og be vedkommende tegne seg på talerlista.

Å sette strek

Som møteleder kan du avrunde diskusjonen ved å sette strek. Da gir du beskjed til deltakerne at de som vil ha ordet før diskusjonen avsluttes, må tegne seg på talerlista med en gang. Det er lurt å sette strek når det ikke kommer fram noe nytt i diskusjonen lenger, eller når tida som er avsatt til diskusjon snart er brukt opp.

Du setter grensene

Det er di oppgave å sørge for at alle deltakerne "oppfører seg som folk". Tonen skal være høflig og saklig. Fornærmelser og trakassering må du slå ned på med hard hand.

Møteplagere, det vil si personer som diskuterer bare fordi de liker å høre sin egen stemme, kan du stoppe ved å begrense taletida. Du kan også foreslå å begrense tallet på innlegg hver deltaker kan ha. Det er sjelden at flertallet på møtet hindrer deg i å gjøre dette. Ellers gjelder det å klubbe ned alle forsøk på avbrytelser og innlegg utenfor talerlista. I tillegg har du lov til å avbryte innlegg som ikke gjelder saken som blir diskutert.

CC BY-SASkrevet av Marion Federl.
Sist faglig oppdatert 20.01.2019

Læringsressurser

Formelle diskusjoner og møter

Fagstoff

Kildemateriell