Hopp til innhold

Oppgave

Kjenner du ordklassene?

LK20

Oppgave 1

Alle ordene i en setning hører til en ordklasse. Klarer du å plassere ordene i riktig ordklasse? Det starter ganske enkelt, men blir vanskeligere etter hvert.

Oppgave 2: Bli en ordklasse!

Til denne oppgaven trenger dere en del ark og en blyant/penn.

Del klassen opp i to-tre store grupper med ti personer i hver gruppe. Dere er ti personer fordi det er ti ulike ordklasser på norsk. Skriv en ordklasse på hvert ark. Husker du dem?

De ti ordklassene

Substantiv, verb, adjektiv, adverb, pronomen, bestemmerord, konjunksjon, subjunksjon, interjeksjon, preposisjon.

Forberedelser

Denne oppgaven krever at dere kjenner til eksempler på ord fra alle de ti ordklassene. Denne forberedelsen kan dere gjøre på to ulike måter:

 1. Hver elev i gruppa setter seg inn i alle ti ordklassene og husker eksempler.
 2. Hver elev setter seg inn i en eller to ordklasser.

Vi setter i gang

Nå har dere ti ark med navnet på en ordklasse på hver av dem. Hver elev i gruppa skal få hvert sitt ark. Dersom dere har brukt forberedelsesmetode 2 over, må den eleven som er ekspert på verb, få verb-lappen, den som er ekspert på substantiv, få substantiv-lappen osv.

 1. Nå skal hver elev skrive et ord fra ordklassen på baksiden av hvert ark. Skriv med store bokstaver! Still dere så foran resten av klassen i tilfeldig rekkefølge. Vis fram ordet dere har skrevet og si "hva er jeg?". Klassen skal prøve å svare på hva slags ordklasse du er.
 2. Etterpå er det klassens oppgave å prøve å sortere de ti i gruppa i en rekkefølge som kan skape en logisk setning. De kan f.eks. si: "Verb, flytt deg til nummer to i setninga, og substantiv, flytt deg til nummer tre". Målet er å skape en meningsfull setning.
 3. Går det ikke? Da må klassen finne ut av hvilke(n) ordklasse(r) som må til for å lage en setning som fungerer. En elev skriver ordklassen på et ark og et eksempel på ordklassen på baksiden helt til dere har klart å lage en god setning.

La alle gruppene prøve seg.

Oppsummering

Diskuter i klassen: Hva fant dere ut om setningsoppbygging og ordklasser underveis? Relevante spørsmål kan være:

 • Hvilke ordklasser må til for at en setning skal bli meningsfull?
 • Hvilke ordklasser trenger vi etter en subjunksjon/konjunksjon for at setningen skal fungere?
 • Kan dere si noe om regler for hvilken rekkefølge ordene skal ha på norsk etter å ha utført oppgaven?
 • Måtte dere legge til eller endre endingene på noen av ordklassene for å få til setningen?
 • Kan dere forklare hvorfor dere måtte gjøre dette ved å bruke fagbegreper fra grammatikken? Eksempler kan være "flertall, entall, hunkjønn, hankjønn osv."

Oppgave 3 – Hvem holder lengst?

Til denne oppgaven trenger dere ark og penn/blyant. Dere skal sitte i grupper på fire-seks personer.

Forberedelser

Før dere setter i gang, skal dere lage fasit på ett ark. Her må dere lage en oversikt over alle de ti ordklassene, med mange eksempler.

Utnevn en i gruppa til sekretær og dommer. Han/hun noterer ned navnet på de ti ordklassene med eksempler. Hvis dere er usikre, må dere bruke internett for å sjekke dere selv.

Da kan dere starte:

Sekretæren er nå blitt til dommer, og han/hun skal sitte med fasiten foran seg. Dommeren sier navnet til en i gruppa + en ordklasse. For eksempel: "Nina, verb!". Nina har da fem sekunder til å komme på et verb.

Slik skal dere fortsette helt til en ikke kan svare. Denne er da ute. Dommeren må passe på at alle på gruppa blir utfordret omtrent like mange ganger. Hold på helt til en sitter igjen som vinner.

Øke vanskelighetsgraden?

For å gjøre oppgaven vanskeligere kan dere legge inn flere grammatiske begreper. Disse kan f.eks være:

 • et substantiv i bestemt form, entall
 • et verb i presens perfektum
 • et adjektiv i superlativ
 • et bestemmerord som er et pekeord
 • et gjensidig pronomen
 • osv.

Oppsummering

Klarer dere å konkludere med hvilke ordklasser dere synes er vanskeligst å huske? Prøv å lage noen regler for disse ordklassene sammen i gruppa, slik at de er lettere å huske.

Sist oppdatert 02.09.2019
Skrevet av Åsa Abusland

Læringsressurser

Språklære