Hopp til innhold

Oppgave

Hva kan du om verb?

Oppgave 1

Tegn et verb

Sitt sammen i en gruppe på åtte. Alle må ha et ark som er brettet i åtte og en blyant/penn.

  1. Skriv ned et verb på den første delen. Send arket til sidemannen.
  2. Han/hun skal prøve å tegne verbet på sin del av arket. Nå bretter han/hun vekk ditt ord og sender bare tegningen videre til tredjemann.
  3. Tredjemann skal skrive ned verbet han/hun tror er tegnet. Send videre.
  4. Så skal fjerdemann tegne ordet. Slik går det videre til alle har fått igjen sitt ark.

Fikk dere igjen verbet dere startet med?

Oppgave 2Sist faglig oppdatert 27.08.2019
Skrevet av Åsa Abusland

Læringsressurser

Språklære

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs