Hopp til innhold

Øvelse

Hva kan du om adjektiv og adverb?

Oppgave 1

Oppgave 2 – på søken etter adjektiv og adverb

Lag en tabell der det står "adjektiv" som overskrift i kolonnen til venstre og "adverb" i kolonnen til høyre. Bla opp på ei tilfeldig side i en roman eller ei lærebok. Skriv ned alle adjektivene og adverbene du finner på sida.

Hva blir det brukt mest av? Adjektiv eller adverb?

Oppgave 3 – adverbhistorie

Det er gode sjanser for at du har vært med på adjektivhistorier i bursdager eller på skolen. Men hva med adverbhistorier?

Lag hver deres historie der adverbene mangler. Gå sammen i grupper på fire og få adverb fra de andre i gruppa til historiene deres. Les høyt for hverandre.

Sist faglig oppdatert 29.08.2019
Skrevet av Åsa Abusland

Læringsressurser

Språklære

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs