Hopp til innhold

Oppgave

Oppgaver om majoritetsspråk og minoritetsspråk

Minoritetsspråk er språk som snakkes av mindre grupper i samfunnet. Samisk og romani er eksempler på offisielle minoritetsspråk i Norge.

Sørsamiske kufta

Samene har status som urfolk i Norge, og samisk er ett av de to offisielle språka i landet. På bildet ser du et par i sørsamisk drakt.

Oppgave 1

Språksituasjonen i Norge

Les fagteksten Majoritetsspråk og minoritetsspråk og lytt til lydklippet med forsker Bente Ailin Svendsen på samme side.

 1. Forklar begrepa majoritetsspråk og minoritetsspråk.
 2. Hva er et offisielt språk?
 3. Hvilket språk er majoritetsspråket i Norge?
 4. Hva er spesielt med majoritetsspråket i Norge?
 5. Hva heter de offisielle språka i Norge?
 6. Norge har fem nasjonale minoriteter. Hvilke?
 7. Hvilken status har samefolket i Norge?
 8. Hvilke språk regner vi som nasjonale minoritetsspråk i Norge?
 9. Hvor mange minoritetsspråk (gamle og nye) fins det Norge i dag, sånn omtrent?

Oppgave 2

Finn mer informasjon!

Grafikk: Samefolkets dag

Hvor bor samene?


Bruk kartet ovenfor og søk informasjon på Internett for å svare på spørsmåla:

 1. I hvilke land i Nord-Europa finner vi samisktalende befolkningsgrupper?
 2. Finn ut hva som er majoritets- og minoritetsspråk i disse landa:
  • Finland
  • Sverige
  • Danmark
 3. Hva er navna på de fem største nye minoritetsspråka i Norge?

Oppgave 3

De reisende

Elias Axelsen om romanispråket.

Romanifolket kalles også for "de reisende". Folkegruppa kom til Europa på 1300-tallet, og forskerne mener at den opprinnelig stammer fra India. På Østlandet og i Trøndelag blei de reisende ofte kalt for tatere, på Sørlandet for fanter, på Vestlandet blei de omtalt som splint og i Nord-Norge var betegnelsen fark eller finn. Disse betegnelsene oppleves av de reisende selv som negative og stigmatiserende. De reisendes kultur og levemåte har ofte ført til konflikter med det norske storsamfunnet.

Se videoen med Elias og Veronica Akselsen.

 1. Hvorfor ønsker Elias Akselsen å samle inn rom-folkets gamle viser?
 2. Hvor lenge har det vært reisende (tatere, rom) i Norge?
 3. Hvilket språk var det første språket Elias Akselsen lærte?
 4. Veronika Axelsen er ei ung jente av reisende slekt. Hvilket forhold har hun til romanispråket?
 5. Hva dreiv de reisende med med? Hva levde de av?
 6. Hvordan blei noen av visene bevart?
 7. Også i dag fins det en god del mennesker som ikke vil vedkjenne seg sin taterbakgrunn. Hør hva Akselsen sier om årsakene, og les artikkelen "Romanifolket og taterne i Norge" på Kildenett. Hvorfor er det så mange som kvier seg for å innrømme at de er av taterslekt?
 8. Hvilket moderne minoritetsspråk i Norge er romani i nær slekt med?

Oppgave 4

Mer om romanispråket

Gå på Wikipedia, søk på “Romani rakripa” og finn ut:

 1. Hvilken språkfamilie tilhører romanispråket?
 2. Romanispråket er et blandingsspråk. Hvilke(t) språk er grammatikken hentet fra, og hvilket språk kommer mye av ordforrådet fra?
 3. Det fins lånord fra mange språk i romanispråket. Nevn fem eksempler!
Sist faglig oppdatert 04.01.2019
Skrevet av Marion Federl

Læringsressurser

Språk og samfunn

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter