Hopp til innhold

UTGÅTT - Norsk (YF vg2) (LK06)

    Dette faget følger en utgått læreplan.

    Språket som system

    Språk er lyder som er satt i system for å skape mening. Vi bruker lydene til å bygge ord, og vi setter sammen ord til setninger etter bestemte regler. Grammatikken beskriver disse reglene. Men reglene endrer seg over tid, og slik oppstår både dialekter, sosiolekter og nye språk.