Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Den lange reisen til Norge

Hvor stammer ordene i det norske språket fra?

FooterHeaderIconFooter iconLK20

Hva lærer dere?

Etter å ha gjort denne oppgaven vil dere få mer innsikt i hvordan språkkontakt utvider ordforrådet. Dere vil også få mer kunnskap om norsk som blandingsspråk: Veldig mange av ordene vi bruker til daglig stammer fra andre språk enn norsk. Dessuten vil dere kanskje få litt bedre kunnskaper om både geografi og språkhistorie.

Sett dere i par eller grupper på 3–4 personer.

Utstyr

 • et kart å tegne på, gjerne i A3-format. Det går også an å laste ned kart fra nettet og tegne på dette.
 • noe å skrive med
 • en PC eller Norsk etymologisk ordbok

Oppdraget

Oppdraget er å finne ut hvor ordene i norsk dagligtale stammer fra. Dere skal også få testet forhåndskunnskapene. Lenger nede på sida er det en rekke ord. Gå fram slik:

 1. Diskuter først hvor ordene kan komme fra.
 2. Etterpå skal dere bruke enten Norsk etymologisk ordbok eller Internett for å finne ut av hvor ordene stammer fra. En god kilde for å finne ut av ordenes er Det norske akademis ordbok.
 3. Kanskje må dere også søke på nettet til for å finne ut hvor språk stammer fra? Vet dere for eksempel hvor språket "sanskrit" ble snakket? Bruk Store norske leksikon i tvilstilfeller.
 4. Tegn deretter inn på kartet hvordan ordet har havnet i norsk.

Det norske akademis ordbok

Store norske leksikon.

Eksempel

Hvor kommer ordet "sukker" fra? Diskuter først. Etterpå slår dere opp i Det Norske Akademis ordbok. Her står det under "etymologi": "via middelnedertysk sucker og italiensk zucchero, fra arabisk".

Aha! Ordet har sin opprinnelse fra arabisk, men det var en tur innom både Tyskland og Italia før det havnet hos oss. Vi har altså antakeligvis lånt ordet etter kontakt med tyskere eller italienere. Disse har igjen vært i kontakt med folk som snakket arabisk.

Da tegner vi inn "sukkers" reise på kartet. Vi vet ikke sikkert om "sukker" tok båten eller dro landeveien til Norge. Men det er et gammelt ord, så det tok i hvert fall ikke fly. Prøv derfor å tegne inn det som er den mest sannsynlige reiseveien til ordet. Her tar vi utgangspunkt i at "sukker" kom sjøveien:

Strek på kartet fra Midtøsten til Norge sjøveien. Illustrasjon.

Ordet "sukker" reiser til Norge.

Ord som skal inn på kartet

 • potet
 • sjokolade
 • vin (alkoholholdig)
 • kajal
 • tabu
 • majones
 • avokado
 • tsunami
 • jungel
 • kajakk
 • kiwi (slå opp på "kivi")
Sist oppdatert 02.10.2019
Skrevet av Åsa Abusland

Læringsressurser

Språkmøter