Hopp til innhold

Veiledning

Innledning og oppbygging av avsnitt i en litterær analyse

Du er nå klar til å sette i gang med å skrive en litterær analyse av novella «Ringen». Det finnes ulike modeller for hvordan innledninga kan utformes. Avsnitta i en litterær analyse bør bygges opp med temasetninger, forklaringer, bevis og funksjonsbeskrivelse.

Nærbilde av en som skrive rpå tastatur. Foto.

Innledning

Når du skriver ei innledning til en novelleanalyse, har du mange muligheter. Du kan starte med et sitat fra novella, med trekk fra perioden eller fra Hamsuns skrivemåte eller med kunnskap du har om forfatteren, eller du kan plassere teksten i en historisk, sosial, kulturell, individuell eller allmennmenneskelig sammenheng, alt etter hva du synes er best.

Eksempel 1Eksempel 2Eksempel 3
Det å oppleve at den du er glad i, forelsker seg i en annen, kan være en ganske smertefull erfaring. I Knut Hamsuns novelle «Ringen», fra novellesamlinga Siesta (1897), er det nettopp en slik opplevelse som er utgangspunkt for historia. Novella handler om to ikke-navngitte personer, ei kvinne og en mann, der mannen er den som forteller historia om motsetningsfylt kjærlighet, og om mangel på «timing» i forholdet.«Jeg så engang i et selskap, en ung kvinne forelsket.» Slik starter novella «Ringen» fra novellesamlinga Siesta (1897) av Knut Hamsun. Det skal vise seg at denne kvinna er hovedpersonens forlovede, som forelsker seg i en annen mens de er sammen. Novella handler om ulykkelig kjærlighet, om svik og avvisning, men også om håp og raushet. Novella dreier seg om tre møter, og ringen står sentralt gjennom hele teksten som symbol på forholdet deres.Novella «Ringen» (fra novellesamlinga Siesta, 1897) av Knut Hamsun er fra perioden som kalles nyromantikken. Den handler om to personer: en mann og ei kvinne som er forlovet. Men forholdet deres overlever ikke, fordi hun forelsker seg i en annen mens de er sammen. Tema i novella dreier seg om den uforutsigbare kjærligheten.
Oppbygging
 • allmennmenneskelig erfaring
 • tittel, årstall, forfatter,
 • kort om handling og antydning om tema
Oppbygging
 • sitat fra teksten
 • tittel, årstall, forfatter
 • tema
 • kort om handling eller karakteristiske trekk
Oppbygging
 • tittel, forfatter/år
 • periode
 • handling – kort og nøytralt
 • antydning om tema

Diskuter med en medelev

 • Hvilken innledning syns du fungerer best, og hvorfor?
 • Beskriv førstesetningene i de tre forslagene. Hvilken av disse tre formuleringene tror du vil fenge leseren mest?

Avsnitt

Nå er du klar til å skrive videre på analysen. Når du skriver selve hoveddelen av oppgava, skal du undersøke tekstens bestanddeler, altså de virkemidlene forfatteren bruker, hvordan de henger sammen med tema, og hvilken funksjon de har.

Før du går løs på å skrive selve hoveddelen i analysen, skal vi se litt på hvordan du kan bygge opp et avsnitt. Selv om det er mange måter å gjøre dette på, viser vi en enkel modell som du kan bruke til å analysere både noveller og romaner.

Slik kan et avsnitt bygges opp:

 1. Temasetning
  Start med ei temasetning som gir informasjon om hva avsnittet skal handle om. Dette vil gi en presis innfallsvinkel til hvert avsnitt. For eksempel: «Novella ‘Ringen’ handler om ei kvinne og en mann som er forlovet, der mannen i et selskap ser at forloveden er forelsket i en annen.»
 2. Kommenterende, forklarende eller utdypende setninger
  Dette er setninger som forklarer eller utdyper temasetninga din. Formålet med slike setninger er å utvikle resonnementet ditt og forklare mer inngående hva du mener med temasetninga eller sitatene du bruker. Det er viktig at du er nøye med disse setningene, og heller skriver for mange enn for få. Et eksempel på ei slik setning kan være: «I midten av første avsnitt får vi imidlertid vite at det er ei historie om jeg-fortelleren og hans forlovede.» Denne setninga bidrar til å utdype temasetninga.
 3. Sitat og/eller eksempel fra teksten for å underbygge det du sier
  Du skal i avsnittet også kunne bevise påstandene og forklaringene dine. Det nytter ikke å bare forklare uten samtidig å vise at det faktisk stemmer det du sier! Du kan veksle mellom sitat fra teksten og forklaringer og tolkninger flere ganger, men pass på at det er balanse, og at det er tolkninger og forklaringer som dominerer.
 4. Funksjonen og/eller tema, altså hva forfatteren oppnår med å skrive på denne måten
  Hvilken effekt på leseren har måten forfatteren skriver på? Styres leseren i ei bestemt retning ut fra den litterære teknikken? Hva er sammenhengen mellom teknikk og tema? For eksempel: «Valg av forteller gjør at vi kommer tettere på hovedkarakteren enn på kvinna, men fortellemåten gjør også at fortelleren virker litt gåtefull fordi han holder tilbake mye informasjon.»
Sist faglig oppdatert 07.06.2017
Skrevet av Siv Bente Ringseth

Læringsressurser

Å skrive tekstanalyse

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell