Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

  • vite hva som kjennetegner sosialrealistisk litteratur
  • vite hva som ligger i begrepet magisk realisme
  • kjenne til noen sosialrealistiske litterære verk i norsk litteratur
  • kunne gjenkjenne realistiske trekk i tekster av Rudolf Nilsen, Dag Solstad og Kjartan Fløgstad