Hopp til innhold

UTGÅTT - Helsefremmende arbeid (HS-BUA vg2) (LK06)

  Dette faget følger en utgått læreplan.

  Oppvekstmiljø

  Barn og unge har krav på å vokse opp i trygge omgivelser. De skal ha like tilbud og utviklingsmuligheter, uavhengig av hvor de bor. Du skal gjøre deg kjent med hvordan oppvekstmiljøet påvirker barn og unges utviklingsmuligheter.

  Rus- og tobakksforebyggende arbeid

  Rus- og tobakksforebyggende tiltak er et av de viktigste fokusområdene for å sikre en god helse for barn og ungdom. Barne- og ungdomsarbeidere skal være gode rollemodeller i dette arbeidet.

  Læringsressurser

  Rus- og tobakksforebyggende arbeid

  Fagstoff

  Oppgaver og aktiviteter