Hopp til innhold

Fagstoff

Polare molekyler – ladningen er ujevnt fordelt

Atomer av ulike typer trekker ulikt på elektronene som binder dem sammen. Dette kan gi polare molekyler, men det kommer an på formen til molekylet.
Modell av to molekyler. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Polare molekyler er dipoler

Når atomer trekker ulikt på elektronparet i en binding, oppstår det ladningsforskjeller. Bindingen som holder atomene sammen, blir kalt .

På denne måten kan et molekyl få en del som er delvis positivt ladd og en del som er negativt ladd. Dette vil være et polart molekyl. Vi kaller slike molekyler dipoler.

Modell av et molekyl som har to poler. Illustrasjon.

Legg merke til at et molekyl kan være upolart utad, selv om det er polare bindinger innad i molekylet:

CO2 har polare kovalente bindinger mellom oksygen og karbon. Til tross for dette så er molekylet upolart utad. Ladningene innad i molekylet ligger slik i forhold til hverandre, at de opphever hverandre.

I HCl er det polar kovalent binding mellom klor og hydrogen. Dette gir en negativ ende der vi finner klor-atomet og en positiv ende der vi har hydrogen-atomet. HCl er et polart molekyl.

Er molekylet polart? Undersøk om det har

  • minst én polar kovalent binding – finn forskjellen i elektronegativitet mellom atomene i molekylet
  • en form som gjør at ladningene innad i molekylet ikke opphever hverandre hverandre – bruk elektronprikk-struktur og VSPER-modellen til å forutsi formen til molekylet
 Molekylmodeller av polare molekyler i et felt med og uten elektrisitet. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu
CC BY-SASkrevet av Thomas Bedin.
Sist faglig oppdatert 13.09.2019

Læringsressurser

Bindinger mellom molekyler