Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Programmering med lister

Lister er nyttige i mange sammenhenger.

FooterHeaderIconFooter iconLK20

5.1.60

Vi tar opp igjen tråden fra aktivitetene i artikkelen Lister, der vi ender opp med et program som regner ut gjennomsnittet av 4 tall brukeren av programmet skriver inn.

a) Vurdering

Vi ønsker at brukeren kan bestemme hvor mange tall som skal skrives inn når gjennomsnittet skal regnes ut. På hvilken måte kan vi få til dette?

Løsningsforslag

Vi kan få dette til ved

  1. at brukeren først skriver inn hvor mange tall som skal skrives inn
  2. at brukeren skriver inn for eksempel en "s" etter at det siste tallet er skrevet inn

b) Algoritme

Velg én av de to metodene fra a), og skriv om på den siste algoritmen fra aktivitetene nederst i artikkelen Lister slik at vi får oppfylt ønsket fra oppgaven ovenfor.

c) Koding

Skriv koden til et program som passer til algoritmen over.

5.1.61

Utsnitt av ordsky. Ordskyen er em framstilling som visualiserer en viss mengde tekstdata. Jo flere ganger et ord er brukt, jo større blir det i ordskyen. De største ordene i denne ordskyen er "digitale", "NDLA", "undervisningen", "verktøy" og "videregående". Illustrasjon.

a) Algoritme

Vi ønsker å lage et program som kan telle hvor mange ord det er i en setning som brukeren skriver inn.
Skriv algoritmen til et slikt program.

b) Koding

Skriv koden til et program som passer til algoritmen over.

5.1.62

a) Algoritme

Vi ønsker å lage et program som lar brukeren skrive inn en setning. Brukeren skal deretter skrive inn en fritt valgt bokstav. Programmet skal deretter finne ut hvor mange det er av denne bokstaven i setningen og gi tilbakemelding om det.
Skriv en algoritme som passer til denne beskrivelsen.

b) Koding

Skriv koden til et program som passer til algoritmen over.

Sist oppdatert 24.04.2020
Skrevet av Bjarne Skurdal

Læringsressurser

Grunnopplæring i algoritmer og programmering