Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Case – kontor

Plagg AS designer og produserer arbeidsklær til ulike virksomheter. Klærne blir designet ved hovedkontoret i Molde og produsert ved en fabrikk i Kina med mye lavere kostnader enn i Norge. Klærne selges til virksomheter over hele Norden, og bedriften har salgsavdelinger i alle de nordiske landene.
Kvinne står foran en reol med mange fargerike tekstilruller og leter etter den riktige til sitt formål. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Case: Plagg AS

En del av klærne som produseres, er standardvarer, for eksempel uniformer, verneklær, kjeledresser og servitør- og kokkeklær. Dersom kunden ønsker det, kan disse plaggene merkes med logoer eller virksomhetens navn. Denne delen av arbeidet gjøres av skreddere ved hovedkontoret. De tar seg også av reparasjoner ved behov.

Bedriften produserer også klær på bestilling. Da designes klærne i samarbeid med kunden, basert på deres behov og ønsker. Det blir utarbeidet en prototyp ved design- og skredderavdelingen. Denne må godkjennes av kunden før den settes i produksjon i Kina. En produksjonsordre må være på minimum 1 000 enheter av et plagg.

Organiseringen av Plagg AS

Det er totalt 223 ansatte i bedriften fordelt på følgende avdelinger:

 • administrasjonsavdeling
 • salgs- og markedsføringsavdeling
  • avdeling Sverige
  • avdeling Finland
  • avdeling Danmark
  • avdeling Island
 • lager- og logistikkavdeling
 • design- og skredderavdeling
 • personalavdeling
 • økonomiavdeling
 • IKT-avdeling
 • resepsjon og sentralbord
 • kantine

Nedenfor skal du løse arbeidsoppgaver internt i Plagg AS. God service internt i bedriften vil ha positiv påvirkning på kvaliteten på produkter og tjenester overfor kunder og andre samarbeidspartnere. I tillegg har det mye å si for det psykososiale arbeidsmiljøet.

Organisering

Oppgave 1

Ut fra bedriftsinformasjonen ovenfor skal du utarbeide et organisasjonskart for bedriften.

Bruk gjerne et av verktøyene som presenteres i fagartikkelen "Hvordan utarbeide et organisasjonskart?" for å tegne organisasjonskartet.

HMS

Oppgave 2

Enkel romskisse i fugleperspektiv av et rektangulært kontorlokale. På hver kortvegg (høyre og venstre) er det markert to strømuttak. På den ene langveggen (nederst) er inngangsdøra markert mot venstre hjørne, og på den andre er to vinduer markert. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Økonomiavdelingen trenger å få innredet et nytt kontor. Personalavdelingen, der du jobber, får i oppgave å planlegge innkjøp og tilrettelegging. Tegningen ovenfor illustrerer kontoret som skal innredes.

Aktuelle nettadresser

Arbeidsplassforskriften, kapittel 2

Forskrift om utførelse av arbeid, § 10-23 Krav til datautstyr: https://lovdata.no/forskrift/2011-12-06-1357/§10-23

Arbeidstilsynet, Arbeid ved dataskjerm: https://www.arbeidstilsynet.no/tema/ergonomi/arbeid-ved-dataskjerm

Oppgave 3

Lag en tilsvarende tegning som ovenfor, og tegn inn hvordan kontoret bør innredes for én person. Ta hensyn til et godt fysisk arbeidsmiljø (lys, støy, luft) og god ergonomi (se de aktuelle nettadressene ovenfor). Kontoret er 4 x 3 meter, det vil si 12 m2.

Oppgave 4

Lag et forslag til innkjøp av møbler og utstyr. Du må også finne priser og leverandører ved å søke på internett.

Lag en oppstilling i et regneark over

 • møbler
 • kontorutstyr
 • leverandører
 • priser og total kostnad

Oppgave 5

Vurder hvordan en godt tilrettelagt kontorarbeidsplass kan påvirke kvaliteten og servicenivået i bedriften.

Forberedelser til arrangement

Fem konsentrerte unge voksne foran hver sin skjerm i et rom med dataskjermer. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

IKT-avdelingen skal holde kurs i det nye CRM-systemet til bedriften, og det er administrasjonsavdelingen som står for gjennomføringen av arrangementet. Alle ansatte på salgs- og markedsføringsavdelingen må gjennomføre kurset.

Kurset går over tre dager, 3.– 5. mai. Det er 16 ansatte som skal delta, inkludert 8 ansatte fra de andre nordiske landene. Kurset vil vare fra kl. 12.00 til kl. 16.00 den første dagen, fra kl. 09.00 til kl. 16.00 den andre dagen, og fra kl. 09.00 til kl. 12.00 den tredje dagen. Deltakerne vil få servert mat fra bedriftskantinen, og du må finne overnattingssted til de tilreisende, totalt 8 personer.

Oppgave 6

Lag en invitasjon til de fem salgs- og markedsføringsavdelingene (vi forutsetter at alle behersker norsk). Invitasjonen skal inneholde et program for de tre kursdagene med alle opplysninger deltakerne vil ha behov for. Du må bestemme pausetidspunkter, presentere menyen og tilby et sosialt arrangement om ettermiddagen/kvelden de to første dagene.

Oppgave 7

Lag en huskeliste over alt du må gjøre

 • før arrangementet
 • under arrangementet
 • etter arrangementet

Oppgave 8

Vurder hvordan et godt tilrettelagt arrangement, god opplæring og sosiale aktiviteter med kolleger kan påvirke kvaliteten og servicenivået i bedriften.

Adgangskontroll

Hånd som holder et adgangskort foran en kortleser. Kortleseren har en liten skjerm, et tastatur og en fingeravtrykkleser. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Det har blitt oppdaget at personer som har besøkt bedriften, ikke har forlatt bygningen når besøket er over. Resepsjonen mener de må få bedre kontroll på hvem som slipper inn i bygningen, og når de forlater den. De mener det er viktig at vi til enhver tid vet hvem som er i bygningen.

Oppgave 9

Gjennomfør en risikovurdering, og foreslå tiltak for å forebygge uønskede hendelser.

Oppgave 10

Vurder hvordan god adgangskontroll kan påvirke kvaliteten og servicenivået i bedriften.

Posthåndtering og arkiv

Konvolutt som kommer ut av skjermen på en laptop. Flere konvolutter ligger strødd utover tastaturet. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

All firmapost som mottas via post eller e-post, journalføres og sorteres i resepsjonen. De har også ansvaret for arkivet. Utgående brev blir også journalført, og det blir arkivert en digital kopi. Bedriften har imidlertid ikke noe system for å registrere e-post som sendes direkte til og fra hver enkelt ansatt. Dette skaper problemer med å finne igjen dokumenter. Når en ansatt slutter i bedriften, blir vedkommendes e-postkonto slettet uten at noen kontrollerer om den inneholder dokumenter man bør ta vare på.

Oppgave 11

Skriv et notat til ledelsen ved administrasjonssjef Lasse Blom, og gjør rede for problemet. Foreslå hva som bør gjøres, og hvorfor. Forklar hvordan mangel på et oversiktlig arkiv kan påvirke kvaliteten og servicenivået i bedriften.

Vedlikehold og oppfølging av digitale medier

Dataskjerm som viser en delvis uskarp Facebook-logo. Foto.

Plagg AS bruker flere ulike digitale medier til informasjon og markedsføring, men har innsett at de trenger en gjennomgang av bruken. De trenger også klare instrukser for hvem som skal ha ansvar for å vedlikeholde og følge opp de ulike mediene.

Plagg AS har en nettside som IKT-avdelingen vedlikeholder. Bedriften har imidlertid fått tilbakemelding fra kunder om at siden ikke er så bra. Den inneholder ofte utdaterte eller feil opplysninger. Dersom kunder vil ta kontakt med bedriften, kan de sende e-post via nettsiden.

Bedriften har en Facebook-side som ingen har ansvar for. Åtte personer har rettigheter til å publisere innlegg, og siden inneholder en blanding av informasjon til ansatte, kunder og leverandører.

En av de ansatte på design- og skredderavdelingen har lagd en blogg. Her legger hun ut bilder av produkter og produktdetaljer samt morsomme historier fra design- og sømprosessen. Bloggen er svært godt likt av de som følger den, men det er det bare 25–30 personer som gjør.

Ledelsen har bestemt at du skal lede ei prosjektgruppe som skal se på hvordan bedriften skal bruke digitale medier i framtida.

Oppgave 12

Lag et begrunnet forslag til hvilke avdelinger som bør være med i ei slik prosjektgruppe.

Oppgave 13

Lag en disposisjon for første møte i prosjektgruppa. Hvilke ting bør dere ta stilling til? Tenk over hva du vil foreslå, men husk å lytte til de andre også.

Oppgave 14

Vurder hvordan bruken av digitale medier kan påvirke kvaliteten og servicenivået i bedriften.

Etikk og lønnsomhet

Ung jente sitter ved en symaskin på en klesfabrikk. I bakgrunnen er flere tekstilarbeidere som sitter ved symaskinene, alle i fargerike klær. Foto."
Åpne bilde i et nytt vindu

Daglig leder i bedriften, Mina Haukås, har fått en henvendelse fra en journalist. Journalisten ønsker et intervju om produksjonen ved fabrikken i Kina i forbindelse med en artikkelserie om lønnsomhet, etikk og bærekraft.

Oppgave 15

Gi Mina innspill til hvilke spørsmål hun kan forvente.

Oppgave 16

Vurder hvordan bærekraftig produksjon kan påvirke bedriftens omdømme i positiv retning.

Oppgave 17

Vurder hvordan kvaliteten, servicenivået og lønnsomheten påvirkes av om produksjonen foregår i Kina eller i Norden.


CC BY-SASkrevet av Tove Knutsen.
Sist faglig oppdatert 06.05.2020

Læringsressurser

Eksternservice – kundeservice