Hopp til innhold

UTGÅTT - Sikkerhet og transport (SS-SSS vg1) (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Sikkerhet

Hva legger du i begrepet sikkerhet? Sikkerhet kan defineres som evnen til å ha kontroll med risiko. Dette emnet handler om sikkerhet på arbeidsplassen, sikkerhetstiltak, risikovurdering, datasikkerhet, trafikksikkerhet, samfunnssikkerhet og trusselbilde.

Sikkerhetstiltak

Sikkerhetstiltak er det vi gjør av praktiske ting for å sikre oss mot uønskede hendinger som tyveri, sabotasje, naturkatastrofer, brann o.l. Målet er å hindre eller i hvert fall begrense uønskede hendinger.

Læringsressurser

Sikkerhetstiltak