Hopp til innhold

UTGÅTT - Sikkerhet og transport (SS-SSS vg1) (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Sikkerhet

Hva legger du i begrepet sikkerhet? Sikkerhet kan defineres som evnen til å ha kontroll med risiko. Dette emnet handler om sikkerhet på arbeidsplassen, sikkerhetstiltak, risikovurdering, datasikkerhet, trafikksikkerhet, samfunnssikkerhet og trusselbilde.

Datasikkerhet

Dessverre er det mange som har den samme innstillingen til datasikkerhet som til ulykker generelt: «Det skjer ikke meg.» Men når det gjelder datamaskiner, må utgangspunktet være at noe før eller seinere kommer til å gå galt, og at en må være forberedt på at akkurat det skjer.

Læringsressurser

Datasikkerhet