Hopp til innhold

UTGÅTT - Sikkerhet og transport (SS-SSS vg1) (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Sikkerhet

Hva legger du i begrepet sikkerhet? Sikkerhet kan defineres som evnen til å ha kontroll med risiko. Dette emnet handler om sikkerhet på arbeidsplassen, sikkerhetstiltak, risikovurdering, datasikkerhet, trafikksikkerhet, samfunnssikkerhet og trusselbilde.

Trafikk og transport

Nå skal du få lære om ulike trafikksikkerhetstiltak i norsk transport. Først skal vi definere noen begreper, så vil vi ta for oss myndighetenes plan for sikkerhetsarbeidet i norsk transport. Visjonen om null drepte eller hardt skadde i norsk transport er viktig i sikkerhetsarbeidet.

Læringsressurser

Trafikk og transport