Hopp til innhold

UTGÅTT - Sikkerhet og transport (SS-SSS vg1) (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Sikkerhet

Hva legger du i begrepet sikkerhet? Sikkerhet kan defineres som evnen til å ha kontroll med risiko. Dette emnet handler om sikkerhet på arbeidsplassen, sikkerhetstiltak, risikovurdering, datasikkerhet, trafikksikkerhet, samfunnssikkerhet og trusselbilde.

Sikkerhet på arbeidsplassen

Sikkerhet på arbeidsplassen vil bli et viktig tema for deg som skal jobbe som servicemedarbeider. Arbeidsmiljøloven legger vekt på at arbeidsplassen skal være trygg mot farer som kan skade liv og helse.

Læringsressurser

Sikkerhet på arbeidsplassen