Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Det handler om å dele: Creative Commons

Det er viktig å ha regler som styrer hvordan åndsverk kan brukes. Uten slike regler er det ingen som kan leve av å jobbe som forfattere, journalister, fotografer eller musikere. Hvordan kan vi stimulere til deling av et åndsverk på internett og samtidig sikre rettighetene til opphavspersonen?

Symboler på innhold og Creative Commons. Kollasj.

Internasjonale lisenser

Creative Commons-lisensene (eller CC-lisensene) er internasjonale. Det vil si at de kan brukes overalt i verden. Det er en stor fordel når du publiserer et åndsverk på internett. Lisensen er gyldig så lenge opphavsretten varer. Reglene for når opphavsretten utgår, kan variere noe fra land til land.

Når du selv vil legge ut egne åndsverk på internett, bør du tenke gjennom hva slags bruk du vil tillate. Dersom du ikke merker materialet ditt med noen spesiell lisens, gjelder åndsverklovens regler for opphavsrett. Dersom du vil tillate en friere bruk, kan du gi tekstene, bildene eller videoene dine en eller annen form for Creative Commons-lisens.

Åndsverk merket med copyright krever tillatelse

I Norge gjelder åndsverklovens regler for opphavsrett dersom du ikke merker materialet ditt med noen spesiell lisens. I land som bygger på det angloamerikanske rettssystemet, blir enerett til framstilling av flere eksemplarer av et åndsverk merket med copyright ("alle rettigheter reservert"). Da har ingen andre lov til å publisere det på nytt uten å spørre om tillatelse. De kan kun bruke en kopi av åndsverket i private sammenhenger.

Dette innebærer at du ikke uten videre kan kopiere tekster, bilder, musikk eller lignende som du finner på nettet, for så å legge det inn i egne presentasjoner som du publiserer i skoleavisa eller i en blogg. Du må alltid spørre den som har opphavsrettighetene om lov først og eventuelt betale det honoraret som rettighetshaveren forlanger.

Et band spiller på en scene. Gitarist og vokalist i forgrunnen, trommis i bakgrunnen. Foto.

Det kan være lurt å merke en konsertvideo med Creative Commons-lisens på YouTube hvis du ønsker at den skal bli delt mest mulig.

Creative Commons stimulerer til deling

Tenk deg at du og kompisene dine har et band og ønsker spilleoppdrag eller platekontrakt. Dere bestemmer dere for å legge ut en musikkvideo på YouTube og ønsker at den skal ses og deles av flest mulig. Da har dere behov for å merke åndsverket deres på en måte som fungerer i en delingskultur.

Mange opphavere ønsker at det de lager, blir spredt og brukt av andre. Med Creative Commons-lisens kan du enkelt formidle at du gir andre tillatelse til å bruke ditt materiale. Lisensen angir både rettigheter og begrensninger. De som vil bruke materialet ditt, trenger da ikke å spørre deg om lov. Det har du har godkjent på forhånd.

Creative Commons består av et sett av lisenser som på en standardisert måte gir tillatelse til å dele et åndsverk. Alle Creative Commons-lisenser krever navngivelse av opphavspersonen til åndsverket. Noen av lisensene setter strenge krav til hvordan åndsverket kan brukes. Andre lisenser er mer åpne og gir brukerne lov til å redigere eller remikse innholdet.

Som opphavsperson kan du begrense tillatelsen til bruk i ikke-kommersielle sammenhenger, men du kan også la andre få lov til å tjene penger på det du har lagd. Det er opp til deg. Du kan likevel kreve at alle som publiserer en kopi av åndsverket, må bruke samme lisens som den du i utgangspunktet brukte.

Om copyright og Creative Commons

Utforsk Creative Commons-lisensiering

Sist oppdatert 08.05.2020
Skrevet av Trude Løvskar og Ragna Marie Tørdal
Rettighetshaver: Senter for nye medier, Høgskolen i Bergen

Læringsressurser

Etikk og lovverk 1

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriale