Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Øvelse

Finn nyhetskriterier

Konflikt, vesentlighet, eksklusivitet, identifikasjon og nærhet, sensasjon og aktualitet er de seks nyhetskritierene (huskeregelen er KVEISA). Hvilke nyhetskriterier finner du i nettsaker fra VG og Dagbladet?

FooterHeaderIconFooter iconLK20
En person som leser nyheter på nettbrett på undergrunnen i Oslo. Foto.

Gå inn på disse nettavisene: VG og Dagbladet

  1. Finn to saker som bygger på nyhetskriteriet konflikt. Hva er konflikten i sakene?
  2. Finn en nyhet som bygger på nyhetskriteriet sensasjon. Hvorfor tror du denne saken har fått plass i avisa?
  3. Vesentlighet regnes ofte som det viktigste nyhetskriteriet og kan knyttes til journalistens samfunnsoppdrag. Finn saker som er vesentlige og viktige for publikum.
Sist oppdatert 22.10.2019
Skrevet av Eva Sophie Wolff-Hansen

Læringsressurser

Journalistikk 1

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriale